Amalgamsanering

Amalgamsanering

Inom Solna Dental har vi helt upphört att använda amalgam som fyllningsmaterial. Att många människor är oroliga för hur amalgam påverkar hälsan är en viktig orsak till detta. Den främsta anledningen till att inte använda amalgam är dock miljöaspekterna. Vi erbjuder patienter amalgamsanering av olika anledningar, som till exempel besvär av allergiutslag eller på estetisk indikation.