Kirurgi

Vi utför

  • Visdomstands-rotrestkirurgi
  • Rotspetskirurgi
  • Frenulumplastik
  • Parodontalkirurgi
  • Implantatkirurgi
  • Benaugmentation
  • Sinuslyft

Här nedan kan du ladda ner information inför & efter en operation:

Preoperativ information inför en visdomstandsoperation

Preoperativ information inför en implantatoperation

Postoperativ information efter en visdomstandsoperation

Postoperativ information efter en implantatoperation