Tandvårdsförsäkring

Tandvårdsförsäkring

Regeringen införde en ny tandvårdsreform gällande från och med 1:a juli 2008. Tanken är att den nya tandvårdsreformen ska ge alla från 20 år och uppåt stöd för tandvård. Stödet består av en tandvårdscheck, stöd till abonnemangstandvård och skydd mot höga kostnader.

Läs mer om Tandvårdsförsäkringen

Ny tandvårdsförsäkring, vad innebär det för dig?
Under 2008 genomför regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna. Målet är att det ska bli billigare att besöka tandvården för den som har omfattande tandvårdsbehov.
Reformen innehåller en tandvårdscheck – ett allmänt tandvårdsbidrag – till alla vuxna som fyllt 20 år. Ett skydd mot höga kostnader införs. Reformen träder i kraft den 1 juli 2008.

Tandvårdscheck – allmänt tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidraget innebär att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök. Bidraget blir 300 kronor vartannat år för personer i åldrarna 30-74 år och 600 kronor vartannat år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre. Checken fungerar som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och kan användas för delbetalning hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

Skydd mot höga kostnader

Ett skydd mot höga kostnader för tandvårdstjänster införs. Skyddet innebär att kostnader för den enskilde under en tolvmånadersperiod, mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får individen betala själv. Det är inte all tandvård som ersätts. Det finns bestämda referenspriser för den tandvård som ersätts. Dagens högkostnadsskydd för patienter som är 65 år och äldre ersätts med det nya tandvårdsstödet.

Vilken tandvård ersätts?

All tandvård ersätts inte. Förebyggande tandvård omfattas och tandvård som gör att patienten slipper smärta och sjukdomar samt har förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder. Tandvård som ska åstadkomma ett utseendemässigt godtagbart resultat ersätts också, men ej tandvård av rent kosmetiska skäl. Tandvården ska så långt som möjligt bevara munnens vävnader.

Mer information

Ladda ner utredningen om statligt tandvårdsstöd

Försäkringskassans information om tandvårdsstöd

Tandvård & Läkemedelsförmånsverket