Benaugmentation vid tandimplantat

Benaugmentation vid tandimplantat är inte ovanligt idag. I samband med att tandimplantat planeras kan en patient behöva en förberedande behandling.

Vad är benaugmentation?

Käkbenet bedöms inte vara tillräckligt starkt och det innebär att en benaugmentation kan föreslås.

Det handlar om att man förstärker käkbenet - ökar volym och kvalitet - genom att transplantera ben från andra delar av kroppen. Det kallas för autogent ben.

En annan lösning för att förstärka ett käkben inför en behandling med tandimplantat innebär att man använder benersättningsmaterial - exempelvis benpulver - som fungerar på ett liknande sätt som de egna ben som används vid en mer klassisk transplantation. Båda metoderna har för- och nackdelar.

Fördelar med benersättningsmaterial

Att använda benersättningsmaterial i samband med att stärka ett käkben inför en operation med tandimplantat är en relativt ny teknik. Den har visat sig ha stora fördelar och en av dessa handlar om att behandlingen går snabbare - och där mindre smärta är inblandat.

Nackdelen med denna nya teknik har visat sig i form av en ökad risk för infektioner efter avslutad behandling. En studie visar på att periimplantit - en bakterieinfektion - är betydligt vanligare i samband med att en benaugmentation utförs med benersättningsmaterial än om kroppens egna ben används.

Studien visar att var femte patient - inom loppet av tio år - i någon grad drabbas av infektioner. Dessa infektioner kan i sin tur leda till att implantaten lossnar. Något som, naturligtvis, är ytterst allvarligt.

Fördelar med att transplantera från egna kroppen

Den stora fördelen med att använda ben från den egna kroppen är ganska naturlig att förklara: det finns en väldigt god möjlighet att benen i fråga växer fast som en direkt följd av att de har samma genetik och dna.

Nackdelen är att det påverkar det ställe varifrån man hämtar benen i fråga. Det leder till två ingrepp och det finns även många som pekar på att behandlingarna - sammanslagna - är mer smärtsamma.

Ben från djur - en tredje lösning

En Xenotransplantation är ett tredje alternativ för att förstärka ett käkben inför en operation av tandimplantat. Där transplanteras ben från djur - kalv, vanligen - in i käkbenet och växer sedermera in i detta.

Denna behandling är vanlig och en klar favorit hos många tandläkare. Fördelen med denna teknik är att en patient upplever mindre besvär så behandlingsområdet blir mindre än om ben transplanteras från den egna kroppen.

En individuell bedömning görs alltid

Vilken typ av behandling som utförs sker efter en individuell bedömning av hur pass starkt käkbenet är. Olika tandläkarmottagningar har också olika favoriter och specialiteter. Som patient är det viktigt att veta att man själv väljer behandling. Man har rätt att välja och ska få alla alternativ presenterade för sig innan en behandling tar vid.

Till protokollet ska även föras att tandimplantat inte är den enda lösningen vid tandlossning. Idag så är exempelvis tandproteser ett väldigt bra alternativ som kostar betydligt mindre pengar.

En sak står klar och det är att tandimplantat och en förberedande benaugmentation - oavsett i vilken form - kostar ganska mycket. Det bör man också ha i åtanke.


Liknande artiklar

Kan man dra ut en tand själv?

Kan man få tandvärk av förkylning?

När tänderna sitter för trångt

Tandläkare i moderna lokaler
26 Oct 2020