Hur länge håller en kompositlagning?

Ett mindre hål kan ofta lagas med en kompositlagning. Detta medan större hål - som går ner mellan tänderna - med fördel kan lagas med ett inlägg.

Hur länge håller en kompositlagning?

Vilken typ av behandling man ska välja i samband med att ett hål i en tand ska lagas beror på hur pass omfattande skadan i fråga är.

Det är en sak som avgörs i samband med undersökningen. En tand som har mer omfattande skador och som har för tunna ytterväggar kan lagas med en krona. Är dessa väggar för tunna så orkar de inte bära en fyllning. I vissa fall kan man även se att en krona inte är möjlig att fästa utan att en så kallad pelare - eller ett stift - sätts på plats innan. Det sker i så fall inne i roten och tanden i fråga måste, baserat på detta, också rotfyllas. Stiftet förlängs därefter med kronan och patienten får en ny tand i och med detta.

Behandlingar av tandskador ser således olika ut, men det finns alltid gemensamma nämnare i form av - primärt - två frågor: hur mycket kostar det och hur pass lång hållbarhet garanteras man?

En kompositlagning håller i ungefär åtta år

Vad gäller hållbarhet för olika behandlingar så är detta individuellt. Ser man till en kompositlagning och hållbarhet så avgörs den dels av vilken tandläkare som utfört behandlingen, dels av hur pass omfattande skada det handlat om och dels också av patientens leverne och skötsel av tänderna.

Det senare är ofta det som spelar allra störst roll sett till hållbarheten för en kompositlagning. En patient som röker, som dricker mycket läsk och äter mat med mycket socker får per automatik sämre chanser gällande livslängd på lagningen. Detsamma för en patient som inte sköter sina tänder - regelbunden tandborstning, användande av tandtråd samt besök hos tandläkare/tandhygienist med jämna mellanrum. Där kan man naturligtvis dra en parallell till varför hålet i tanden uppkommit också -det finns tydliga samband.

Andra faktorer som spelar roll i hållbarhet och livslängd är bland annat tandens placering och den egna åldern. Tänderna slits olika utifrån hur man exempelvis tuggar maten. Det gör att vissa tänder också nöts mer än andra och att en lagning i en sådan tand också - i och med det - kan nötas ut fortare. Åldern har också betydelse. Ju äldre man blir, desto mer ökar risken för exempelvis sprickbildningar i tänderna. En lagad tand som drabbas av en spricka kan innebära att lagningen i fråga måste göras om.

En förväntad och genomsnittlig livslängd för en kompositlagning ligger på ungefär åtta år. Här ska man emellertid direkt säga att det finns exempel på kompositfyllningar som hållit i närmare tjugo år - och att det även finns exempel på de som hållit betydligt kortare och där man tvingats göra om behandlingen redan efter något år. Åtta år är ett genomsnitt.

Förebygg och ta hand om tänderna

Våra tänder utsätts dagligen för angrepp och attacker. Maten vi äter kan vara kall, den kan vara varm, den kan ha vassa former och den kan vara söt, salt eller sur: allt detta drabbar våra tänder som kan ta skada i samband med att vi tuggar födan i fråga. Idag ser man en oroväckande trend i att vi äter sämre mat än förr.

Vi lagar mindre mat från grunden och vi köper färdigproducerade produkter - med mycket socker - i en högre omfattning. Det skapar en större påfrestning för både våra tänder och för vår allmänhälsa i allmänhet.

Vad gäller tänder så finns det inga genvägar för att få behålla sina ordinarie sådana genom hela livet: det handlar om att borsta dem två gånger om dagen a`två minuter, det handlar om att använda tandtråd och munvatten samt att besöka en tandläkare en - minst - gång om året. Det gäller oavsett om man ser till lagade tänder eller till tänder som är friska. Lagningar gör tänderna svagare och därför bör man också undvika att drabbas av hål och andra skador. Tandvård föder, tyvärr, ofta mer tandvård - hur pass bra en behandling än må ha varit.


Liknande artiklar

Annan typ av tandborste för tandimplantat

När behöver man göra en rotfyllning?

Varför får man sneda tänder när man blir äldre?

Tandläkare i moderna lokaler
16 Nov 2020