6 maj, 2018

Avgiftsfri tandvård i Sverige upp till 23 år

Som ett led i att förbättra svenska folkets tandhälsa sker just nu en gradvis höjning av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård. 2017 höjdes gränsen från 19 till 21 år, i år blev den 22 år och från och med nästa år kommer gränsen att gå vid 23 års ålder. Detta är naturligtvis något som vi tandläkare ser mycket positivt på. Vi vet ju hur viktigt det är att grunden för en god tandhälsa läggs i unga år. Vi hoppas också att ungdomar verkligen utnyttjar den fantastiska möjligheten som finns att få sina tänder undersökta och behandlade i den utsträckning de behöver. Tyvärr finns tecken på att många senare i livet undviker att gå till tandläkaren på grund av att de inte anser sig ha råd.

”Genom att utöka ungdomars möjlighet att få gratis tandvård tar regeringen ett mycket viktigt första steg mot en en mer jämlik tandvård”

Mycket tyder på att tandvården kommer att bli generösare i Sverige i framtiden. Redan nu finns tydliga tecken på att tandvården håller på att bli en klassfråga och att många inte anser sig ha råd att gå till tandläkaren. Genom att utöka ungdomars möjlighet att få gratis tandvård tar regeringen ett mycket viktigt första steg mot en mer jämlik tandvård. Något som förhoppningsvis kan bidra till att befolkningen i Sverige som helhet får bättre tandhälsa i framtiden.

Till dig som har tillgång till avgiftsfri tandvård

Är du ung och har tillgång till avgiftsfri tandvård – ta chansen att utnyttja den. Se till att verkligen få tips och råd kring dina tänder. Vi har alla olika typer av munnar och vissa av oss måste sköta vår munhygien noggrannare än andra. Ta reda på vad som gäller för dig. Har du behov av tandställning eller andra åtgärder – vänta inte tills det är försent utan se till att få hjälp nu.

Som ung är det ibland svårt att se meningen med att gå till tandläkaren och att vara noggrann med sina tänder, men prata med dina äldre släktingar och se vad de har dragit för slutsatser. Kanske ångrar de att de inte tagit bättre hand om sina tänder, kanske har de ännu ett vackert leende. Det är i så fall ingen slump, utan resultatet av att de har skött sina tänder exemplariskt hela livet.

Till dig som är förälder

Om du är förälder vet du hur jobbigt det kan vara att tjata på barn om tandborstning och hur viktigt det är. Samtidigt har du säkert också märkt att barnen med åren förstår mer och mer kring ekonomi och konsekvenserna av att inte ha pengar. Försök få barnen att se vilken otrolig möjlighet det är att ha gratis tandvård och uppmuntra dem att utnyttja det. En bra munhygien i unga år lägger grunden för starka och friska tänder när man blir äldre och du kan hjä