^

Tandvårdsförsäkring

Gott skydd med tandvårdsförsäkring

Sedan den 15:e april 2018 gäller nya ersättningsnivåer för det allmänna tandvårdsstödet, samtidigt som gränsen för avgiftsfri tandvård är på väg uppåt.  Dessa reformer är ett led i regeringens uttalade mål om en jämlikare tandvård i Sverige, där ingen ska behöva avstå från tandvård på grund av dålig ekonomi. Det allmänna tandvårdsstödet (tandvårdsförsäkring) består av en fast summa varje år att användas till valfri form av tandvård, och kompletteras av ett högkostnadsskydd.

De nya ersättningsnivåerna

Det allmänna tandvårdsstöd innehåller en tandvårdscheck till alla vuxna som fyllt 23 år (24 år 2019). Checken fungerar som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och kan användas för delbetalning hos valfri tandläkare eller tandhygienist. För personer mellan 23 och 29 år, samt för personer som fyllt 65 år, är det årliga tandvårdsstödet 600:- per år. För personer mellan 30 och 64 år är stödet 300 kronor per år. Utnyttjar man inte stödet ett år förs det över till nästa år, men man kan kan aldrig utnyttja mer än två tandvårdscheckar åt gången.

Åldersgränsen för avgiftsfri tandvård höjs

Samtidigt höjs åldersgränsen för avgiftsfri tandvård successivt årligen fram till 2019. År 2018 är åldersgränsen 22 år, 2019 höjs den till 23 år, där den kommer att stanna. Förhoppningen är att fler unga människor ska kunna lägga grunden för en bra tandhälsa som varar livet ut.

Skydd mot höga kostnader

Som komplement till det allmänna tandvårdsstödet finns även ett högkostnadsskydd. Skyddet innebär att kostnader för den enskilde under en tolvmånadersperiod, mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till och med 3 000 kronor får individen betala själv. Det är inte all tandvård som ersätts. Det finns även bestämda referenspriser för den tandvård som ersätts, dvs det är inte tandläkarens egna pris på behandlingen som gäller, utan referenspriset på den aktuella behandlingen.

Vilken tandvård ersätts?

All tandvård ersätts inte. Förebyggande tandvård omfattas och tandvård som gör att patienten slipper smärta och sjukdomar samt har förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder. Tandvård som ska åstadkomma ett utseendemässigt godtagbart resultat ersätts också, men ej tandvård av rent kosmetiska skäl. Tandvården ska så långt som möjligt bevara munnens vävnader.

Mer information

Ladda ner utredningen om statligt tandvårdsstöd

Tandvård & Läkemedelsförmånsverket