Tandvårdsförsäkring, tandvårdsbidrag och ersättningsnivåer

Gott skydd med tandvårdsförsäkring

Från och med 2019 gäller nya ersättningsnivåer för det allmänna tandvårdsstödet, och gränsen för avgiftsfri tandvård har höjts till 23 år. Dessa reformer är ett led i regeringens uttalade mål om en jämlikare tandvård i Sverige, där ingen ska behöva avstå från tandvård på grund av dålig ekonomi. Det allmänna tandvårdsbidraget (tandvårdsförsäkring) består av en fast summa varje år att användas till valfri form av tandvård, och kompletteras av ett högkostnadsskydd samt särskilt tandvårdsbidrag för patienter med extra behov av tandvård pga sjukdom.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) - nya ersättningsnivåer

Det allmänna tandvårdsbidraget innehåller en tandvårdscheck till alla vuxna som fyllt 24 år. Checken fungerar som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och kan användas för delbetalning hos valfri tandläkare eller tandhygienist. För personer mellan 24 och 29 år, samt för personer som fyllt 65 år, är det årliga tandvårdsstödet 600:- per år. För personer mellan 30 och 64 år är stödet 300 kronor per år. Utnyttjar man inte stödet ett år förs det över till nästa år, men man kan kan aldrig utnyttja mer än två tandvårdscheckar åt gången.

Åldersgränsen för avgiftsfri tandvård höjs till 23 år

Samtidigt har åldersgränsen för avgiftsfri tandvård höjts. Från och med 2019 ligger den på 23 år och där den kommer att stanna. Förhoppningen är att fler unga människor ska kunna lägga grunden för en bra tandhälsa som varar livet ut. Sverige har en av världens bästa system för tandvård och överlag en bra tandhälsa men det krävs ständigt nya insatser för att ge alla medborgare möjligheter till bra tänder.

Vad innebär särskilt tandvårdsbidrag (STB)?

Det särskilda tandvårdsbidraget är delas ut av Försäkringskassan för att hjälpa dig som har extra behov av tandvård på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning. Det ligger idag på 600 kr per halvår och ska användas till förebyggande tandvård såsom besök hos tandhygienist eller liknande. Denna summa går inte att spara till följande halvårsperiod utan måste utnyttjas direkt.

Du kan läsa mer om detta på Försäkringskassans webbsida!

Högkostnadsskydd – skydd mot höga kostnader

Som komplement till det allmänna tandvårdsstödet finns även ett högkostnadsskydd. Skyddet innebär att kostnader för den enskilde under en tolvmånadersperiod, mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till och med 3 000 kronor får individen betala själv. Det är inte all tandvård som ersätts som exempelvis viss estetisk tandvård. Det finns även bestämda referenspriser för den tandvård som ersätts, dvs det är inte tandläkarens egna pris på behandlingen som gäller, utan referenspriset på den aktuella behandlingen. Du kan se referenspriserna i vår prislista.

äldre kvinna med bra tänder på grund av tandvårdsbidrag

Vilken tandvård inkluderas i högkostnadsskyddet?

All tandvård ersätts inte. Förebyggande tandvård omfattas och tandvård som gör att patienten slipper smärta och sjukdomar samt har förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder. Tandvård som ska åstadkomma ett utseendemässigt godtagbart resultat ersätts också, men ej tandvård av rent kosmetiska skäl. Tandvården ska så långt som möjligt bevara munnens vävnader.

Mer information om tandvårdsbidraget

Ladda ner utredningen om statligt tandvårdsstöd

Tandvård & Läkemedelsförmånsverket

Högkostnadsskydd för pensionärer