Undersökning av tandläkare – detta ingår

Regelbundna undersökningar hos tandläkare lönar sig alltid

I början av en undersökning frågar vi om det är något du vill diskutera eller ha kontrollerat beträffande din munhälsa.

Många läkemedel och hälsotillstånd påverkar din mun och dina tänders hälsa därför frågar vi alltid om din allmänna hälsa och dina eventuella mediciner. Vi behöver också veta om du har någon allergi.

Vi rekommenderar att du besöker en tandläkare en eller två gånger per år för att säkerställa en god tandhälsa. Gör det till en rutin att boka in en ny tid för undersökning när du varit hos oss.

Kontakta oss om du vill boka en tid!

Gratis rådgivning vid bokad undersökning

Efter att du har genomgått en undersökning hos någon av våra tandläkare erbjuder vi alltid gratis konsultation gällande exempelvis tandimplantat eller estetisk tandvård. Då sitter vi tillsammans ner och går genom de olika alternativ som finns att tillgå och lägger sedan upp en plan som passar oss båda.

Vi anser att det är viktigt att du som patient alltid har god överblick gällande vilka alternativ som finns tillgängliga vid exempelvis skadade tänder, missfärgade tänder eller utslagna tänder. Därför tar vi gärna lite extra tid för att garantera att du har alla fakta på hand innan du fattar ett beslut. Din trygghet är vårt fokus.

Vad ingår i en basundersökning hos en tandläkare

  • Minst fyra röntgenbilder för att undersöka om du har karies (hål i tänderna).
  • Individuella råd om fluor och tandhälsa. Vi ger dig även en fluorbehandling som passar just dina tänder.
  • Vi diskuterar tillsammans med dig vilken som är den bästa behandlingen (t. ex. om du behöver laga eventuella hål eller endast boka in en tandhygienist för att skrapa tandsten). Därefter lägger vi upp en plan för hur behandlingen ska gå till.
  • Du får ett kostnadsförslag. Här kan du läsa mer om våra priser.

  • Om du önskar kan vi hjälpa till med räntefritt lån.
  • Du får ett skriftligt undersökningsprotokoll om du önskar.

Arenatandläkarna
Evenemangsgatan 16
169 56 Solna
arena@solnadental.se

Huvudstatandläkarna
Krysshammarvägen 10
171 57 Solna
info@solnadental.se

Vad ingår i en basundersökning hos en tandläkare

När vi är färdiga med undersökningen gör vi en riskbedömning där vi bedömer hur hög risken är för att du i framtiden ska drabbas av karies, tandlossningssjukdom eller andra tand- och käkproblem. Du får även ta del av detta i ett skriftligt protokoll om du önskar.

Vi beslutar sedan om hur ofta just du behöver besöka tandläkare eller tandhygienist för att få de bästa möjliga förutsättningarna till en frisk mun och vi ser till att du blir kallad till nästa undersökning så att det passar just dig.

Priser för undersökning hos tandläkare inkl. tandvårdsbidrag

Patienter 24-29 och 65+

Kr.285:-
  • m. tandvårdsbidrag

Patienter 30-64

Kr.585:-
  • m. tandvårdsbidrag

Bästa lösningen för dig

En årlig undersökning av dina tänder och din övriga munhälsa är en förutsättning för att du ska kunna behålla dina tänder genom hela livet. Vid en undersökning så kan problem upptäckas – och senare behandlas – i tid.

Det gör att du som patient ges bästa möjliga förutsättningar att dels få friska, starka tänder och dels också få ekonomiska fördelar. Det senare förklaras av att du genom en undersökning av en tandläkare också kan komma att slippa de akuta, mer kostsamma behandlingarna i framtiden. Det är de långtgående angreppen från karies eller de akuta problemen som bär högst kostnad.

En undersökning anpassas mot dina behov

Vi vet att alla patienter är olika och därmed också har olika behov. Exempelvis rädsla och ren tandläkarskräck är inte ovanligt. Vi har tagit fram modeller för hur behandlingar – och undersökningar – av patienter med dessa känslor kan göras bättre.

Dialog är en nyckel – vi förklarar vad som sker löpande – och en längre tid är även det något som underlättar. Det senare kan innebära att undersökningen sker med regelbundna uppehåll där du får vila och det kan även innebära att både undersökning och behandling delas upp i flera olika tillfällen snarare än ett enda. Vi anpassar oss alltid efter hur du som patient upplever situationen och ser till dina unika behov.

Ett team som arbetar nära varandra

Vi arbetar tillsammans som ett team. Tandsköterskor, tandläkare och tandhygienister har ett tätt samarbete och det ger oss en möjlighet att dra nytta av de gemensamma kompetenser som finns samlade. Undersökningar och behandlingar sker effektivt och det gör att vi också kan hålla rimliga priser.

En undersökning av dina tänder kan visa att du exempelvis har problem med tandsten som behöver åtgärdas. Detta sker då hos en tandhygienist vid ditt nästa besök. Ambitionen är att du också hinner träffa denne och att hen hinner ta en titt på vad som behöver åtgärdas.

Förebyggande åtgärder ger starka tänder

En undersökning hos en tandläkare i Stockholm innebär även att du ges värdefulla nycklar att implementera i din vardag. Du har ansvaret för att dagligen sköta dina tänder. Det vi gör är att agera preventivt och i syfte att ge dig bästa möjliga förutsättningar för att behålla dina tänder i ett bra skick.

Vi samtalar med dig, ger goda råd och praktisk vägledning kring hur du exempelvis ska borsta tänderna för att nå överallt, hur du ska använda tandtråd utan att skada tandköttet samt vilken tandkräm som bäst passar för dina tänder.

Vi arbetar alltid med vägledning och det är en viktig del av undersökningen. Målet är att du vid ditt nästa besök ska ha färre problem och helst inte behöva någon efterföljande behandling överhuvudtaget.