^

Undersökning av tandläkare

Regelbundna undersökningar lönar sig alltid

I början av en undersökning frågar vi om det är något du vill diskutera eller ha kontrollerat beträffande din munhälsa. Många läkemedel och hälsotillstånd påverkar din mun och dina tänders hälsa därför frågar vi alltid om din allmänna hälsa och dina eventuella mediciner. Vi behöver också veta om du har någon allergi.

Detta ingår i en undersökning:

  • Minst fyra röntgenbilder för att undersöka om du har karies (hål i tänderna).

  • Individuella råd om fluor och tandhälsa. Vi ger dig även en fluorbehandling som passar just dina tänder.

  • Vi diskuterar tillsammans med dig vilken som är den bästa behandlingen (t. ex. om du behöver laga eventuella hål eller endast boka in en tandhygienist för att skrapa tandsten). Därefter lägger vi upp en plan för hur behandlingen ska gå till.

  • Du får ett kostnadsförslag.

  • Om du önskar kan vi hjälpa till med räntefritt lån.

  • Du får ett skriftligt undersökningsprotokoll om du önskar.

Vad händer sen?

Efter undersökningen gör vi en riskbedömning där vi bedömer hur hög risken är för att du i framtiden ska drabbas av karies, tandlossningssjukdom eller andra tand- och käkproblem.

Vi beslutar om hur ofta just du behöver besöka tandläkare eller tandhygienist för att få de bästa möjliga förutsättningarna till en frisk mun och vi ser till att du blir kallad till nästa undersökning så att det passar just dig.

Priser

Patienter 23-29 och 65+ 510:- med tandvårdscheck
Patienter 30-64 660:- med tandvårdscheck