Kronor och broar | Porslinskrona, guldkrona

Individuellt anpassade kronor och broar

Om en tand med en vanlig fyllning inte bedöms som tillräckligt hållfast, kan kronor och broar vara bra alternativ. Dessa framställas i guld eller porslin och vanligtvis behövs två besök. Vilket av dessa material man väljer beror på hur den skadade tanden ser ut.

Eftersom dessa ersättningar har dokumenterat mycket god hållfasthet och livslängd, ingår en garanti på 2 år.

Porslin används vid större skador på tänder där vi bedömt att en vanlig kompositfyllning inte är tillräckligt hållbar. Porslin liknar tandens naturliga emalj och har därför blivit ett mycket populärt material beroende på oöverträffad estetik.

Ofta har till och med vi tandläkare svårt att urskilja porslin mot en normal tand. Vid höga estetiska krav kan även broar göras helt i porslin.

Kronor och broar – så fungerar det

Kronor tillverkas individuellt och med närliggande tänder som en mall. Tandteknikern anpassar färg, form och storlek mot hur de övriga, ordinarie tänderna ser ut och detta gör att kronorna i fråga också ser väldigt naturliga ut. En krona används vid skador på en tand – eller där en tand slagits ut. Ser man till broar så används dessa vid skador på en- eller flera tänder.

En bro kan liknas vid en tandprotes, men med den skillnaden att tandbron sitter fast medan en protes kan tas ut. Detta ställer krav på stöd. De närliggande tänderna kommer att fungera som stöd – som pelare – och dessa måste också vara stabila nog för att hålla upp den tand – eller de tänder – som klistras fast. Tänderna får heller inte sitta för långt ifrån varandra för att behandlingen ska lyckas fullt ut.

Vid en undersökning så gör tandläkaren alltid en bedömning och ger dig som patient de alternativ som fungerar samt till vilken kostnad de olika behandlingarna skulle utföras för.

Ett alternativ till både tandkrona och tandbroar kan exempelvis vara ett tandimplantat. Den lösningen är dyrare, men har fördelen i att det implantat som borras fast i käkbenet också kan bli en permanent lösning. Skruvarna tillverkas i titan och det ämnet brukar välkomnas av både skelett och muskelvävnad; något som i sin tur alltså kan skapa en lösning som fungerar som vanliga, ordinarie tänder. Ett bra alternativ som emellertid ställer krav på ett starkt käkben samt ett korrekt, professionellt utförande.

Så ser en behandling med kronor och broar ut

Om du skulle skada en tand så pass mycket att du och din tandläkare beslutar om att sätta dit en krona så kan behandlingen beskrivas lite närmare. Normalt så delas den in i två delar. Vid det första besöket så kommer tandläkaren att förbereda och prepara din tand. Detta sker genom en slipning. Därefter så tas ett tandavtryck. Som ett tredje steg så är det dags att välja nyans och färg. Det är du som patient med på och du kan tillsammans med tandläkaren jämföra och hitta den nyans som bäst passar mot dina övriga tänder.

Avtrycket och valet av nyans skickas därefter till en tandtekniker som påbörjar arbetet med att tillverka din krona – något som tar ungefär två veckor. Under den tiden så får du en provisorisk krona placerad över den skadade tanden. Då två veckor har passerat så är det dags att sätta den nya kronan på plats. Det sker genom att tandläkaren använder ett cement. Under detta besök så får du prova att bita och känna in hur det nya bettet känns. Det ger dig möjlighet att förändra och justera innan kronan sätts på plats på riktigt. Så ser behandlingen ut.

Ser man till motsvarande behandling för tandbroar så ser denna nästan identisk ut, men där skillnaden ligger i att flera tänder prepareras och där tandteknikern således också måste tillverka fler än en enda tand.