Amalgamsanering

Enkel och befriande amalgamsanering

Inom Solna Dental har vi helt upphört att använda amalgam som fyllningsmaterial. Att många människor är oroliga för hur amalgam påverkar hälsan är en viktig orsak till detta.

Den främsta anledningen till att inte använda amalgam är dock miljöaspekterna. Vi erbjuder patienter amalgamsanering av olika anledningar, som till exempel besvär av allergiutslag eller på estetisk indikation.

Ersättningsmaterial

Efter utförd behandling ersätter vi oftast det borttagna amalgamet med kompositmaterial som numera är standard inom modern tandvård.

Det består av två olika komponenter som när de förs samman härdas på plats. Vi har utfört många saneringar och vår långa erfarenhet gör oss till det självklara valet när det kommer till tandvård i Norrort.