14 maj, 2018

God munhälsa har en positiv påverkan på allmänhälsan

Hela tänder – frisk kropp

För några år sedan så användes en slogan flitigt hos tandläkare: “ Munnen är kroppens spegel “. Genom denna slogan ville man visa att ett friskt och fräscht leende även avspeglar hur man i övrigt mår.

Kanske är det dags att åter börja sätta dessa ord i rampljuset? Faktum är nämligen att tand- och munhälsa hör ihop med hur man mår i övrigt. Det finns bevisade samband mellan hål i tänderna, kariesangrepp och inflammationer i tandköttet och svåra hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och stroke. Att fler personer fuskar med sin tandskötsel är därför oroväckande. Då riskerna är större än “enbart” tandlossning och hål i tänderna. Man riskerar faktiskt, indirekt, sitt liv då samtliga av de sjukdomar vi nämnde ovan kan vara dödliga.

Att arbeta förebyggande är därför viktigt. Genom att informera patienter om både skötsel och vilka typer av skador/sjukdomar som kan komma ur undermålig sådan är en viktig del i vår verksamhet. En tandhygienist eller en tandläkare kan både visa rent praktiskt hur man sköter sina tänder samt informera rent teoretiskt om vilka konsekvenser som sämre skötsel av tänderna kan medföra.

Information om god munhälsa måste nå patienten

Ett exempel: i en frisk tandköttsficka så kan så mycket som 1000 bakterier samlas. I en sjuk sådan så kan antalet bakterier uppgå till hela 100 000 000. Detta kan vara exempelvis hos en patient som lider av tandlossning. Där ser man tydligt på hur regelbunden tandborstning, ett flitigt användande av tandtråd samt regelbundna besök hos en tandläkare kan påverka. För varje utebliven tandborstning så kommer antalet bakterier i tandköttsfickan också att öka.

Den typen av information måste patienten nås av då den kan komma att skapa en stor positiv förändring. Vi strävar mot en större vetskap kring allmän skötsel och vikten av god munhälsa och tandhygien.

Nya tider, ökade risker och utmaningar

Idag ser man några oroväckande trender gällande vår svenska munhälsa. Barnens tänder är en sådan. Förvisso så har ett gediget arbete kring information om skötsel burit viss frukt. Men tyvärr så kan man se att det har stagnerat under senare år. Från att ha haft en stadig förbättring under en längre tid där man, helt enkelt, såg att barnens fick friskare tänder så har det nu stannat av. Där måste ett tydligare arbete ske. Att barn får hål i tänderna led