14 maj, 2018

God munhälsa har en positiv påverkan på allmänhälsan

Hela tänder – frisk kropp

För några år sedan så användes en slogan flitigt hos tandläkare: “ Munnen är kroppens spegel “. Genom denna slogan ville man visa att ett friskt och fräscht leende även avspeglar hur man i övrigt mår.

Kanske är det dags att åter börja sätta dessa ord i rampljuset? Faktum är nämligen att tand- och munhälsa hör ihop med hur man mår i övrigt. Det finns bevisade samband mellan hål i tänderna, kariesangrepp och inflammationer i tandköttet och svåra hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och stroke. Att fler personer fuskar med sin tandskötsel är därför oroväckande. Då riskerna är större än “enbart” tandlossning och hål i tänderna. Man riskerar faktiskt, indirekt, sitt liv då samtliga av de sjukdomar vi nämnde ovan kan vara dödliga.

Att arbeta förebyggande är därför viktigt. Genom att informera patienter om både skötsel och vilka typer av skador/sjukdomar som kan komma ur undermålig sådan är en viktig del i vår verksamhet. En tandhygienist eller en tandläkare kan både visa rent praktiskt hur man sköter sina tänder samt informera rent teoretiskt om vilka konsekvenser som sämre skötsel av tänderna kan medföra.

Information om god munhälsa måste nå patienten

Ett exempel: i en frisk tandköttsficka så kan så mycket som 1000 bakterier samlas. I en sjuk sådan så kan antalet bakterier uppgå till hela 100 000 000. Detta kan vara exempelvis hos en patient som lider av tandlossning. Där ser man tydligt på hur regelbunden tandborstning, ett flitigt användande av tandtråd samt regelbundna besök hos en tandläkare kan påverka. För varje utebliven tandborstning så kommer antalet bakterier i tandköttsfickan också att öka.

Den typen av information måste patienten nås av då den kan komma att skapa en stor positiv förändring. Vi strävar mot en större vetskap kring allmän skötsel och vikten av god munhälsa och tandhygien.

Nya tider, ökade risker och utmaningar

Idag ser man några oroväckande trender gällande vår svenska munhälsa. Barnens tänder är en sådan. Förvisso så har ett gediget arbete kring information om skötsel burit viss frukt. Men tyvärr så kan man se att det har stagnerat under senare år. Från att ha haft en stadig förbättring under en längre tid där man, helt enkelt, såg att barnens fick friskare tänder så har det nu stannat av. Där måste ett tydligare arbete ske. Att barn får hål i tänderna leder nämligen till en ökad risk för kariesangrepp då de blir äldre.

En stor riskfaktor sett till vår munhälsa i stort handlar om våra matvanor. Att vi idag äter mindre hemlagad mat gör att vi i många fall tappar kontrollen över vad vi stoppar i oss. Snabbmat innehåller mer socker och det är en fara både för vikt och för våra tänder. En annan stor bov i dramat är den ökade konsumtionen av läsk, energidrycker och juicer. Samtliga dessa drycker fräter på tandens emalj – så kallad dental erosion – och det är en stor fara som tyvärr ser ut att öka. Fler ungdomar träder in i vuxen ålder med redan etablerade frätskador och här kommer problematiken att bli större.

Vi måste se över våra dåliga vanor och framförallt så måste föräldrar ta ansvar över mängden läsk och energidryck som barn och ungdomar idag inmundigar.

Friska tänder är en investering för livet

En tredje risk som måste förebyggas handlar om att åter börja fånga upp de unga vuxna som går från fri tandvård till att behöva betala för vården i fråga. Här försvinner tyvärr många och det är upp till varje mottagning att dra sitt strå till stacken i syfte att fånga upp dessa personer. Det gör vi genom lägre priser samt att verkligen poängtera vikten av regelbunden tandvård.

God munhälsa ska inte vara en fråga för plånboken utan någonting som ska löna sig. Genom att regelbundet besöka en tandläkare – samt sköta sina tänder i vardagen – så kommer man undan de stora utgifter som krävs för att korrigera större dentala problem i framtiden. Det är något man måste trycka hårt på då friska tänder bidrar till ett hälsosamt och friskt liv även i övrigt.