5 juni, 2018

Krona eller skalfasad?

Ska jag välja krona eller skalfasad?

Det är inte ovanligt att patienter kommer till mottagningen efter att ha råkat ut för en olycka. Det kan handla om att en hockeyklubba åkt upp i munnen, det kan handla om att en plötslig isfläck uppenbarat sig på vägen med ett fall som följd eller det kan handla om att man bitit av en tand på någonting hårt.

Tänder är hårda, men de klarar inte av vad som helst. Lyckligtvis så finns det idag väldigt goda möjligheter att återskapa ett leende som ser ut exakt som det man vant sig vid. En utslagen framtand eller en avslagen sådan behöver inte innebära att man slutar att le. Tvärtom. Tack vare dagens tekniker kan man återskapa tänder – eller delar av sådana – som ser exakt likadana ut som de ordinarie tänderna gör; både sett till färg, form och storlek.

Två av de vanligaste alternativen som brukar ges handlar om att sätta dit en krona av porslin (https://solnadental.se/behandlingar/kronor-och-broar/) eller en skalfasad (https://solnadental.se/behandlingar/skalfasader/). Dessa två skiljer sig i grunden inte alls så mycket åt egentligen. Vare sig till utseende eller rent funktionsmässigt. Skillnaden ligger i att en porslinskrona brukar vara ett bättre alternativ om en större del av en tand saknas och att en skalfasad ofta fungerar bättre om det handlar om att en mindre bit försvunnit.

Storleken på skadan och tandens skick avgör

Själva skicket på tanden är också någonting som måste beaktas. En tand som blivit rotfylld eller har flera fyllningar är ofta skörare och där brukar man av hållbarhetsskäl välja en porslinskrona.

Om vi ska beskriva en skalfasad och hur en sådan sätts på plats så innebär det att man slipar bort en del av emaljen på den skadade tanden. Därefter så formas ytan och tandläkaren tar ett avtryck. Efter detta så kommer en tandtekniker in i bilden. Det är denne som gör jobbet med att forma skalfasaden efter hur dina andra tänder ser ut. Färg och form anpassas och slutligen så sätts skalfasaden på plats genom limning. Det är en tunn hinna som utgör en skalfasad.

En avgörande skillnad mellan en skalfasad och en porslinskrona