19 september, 2018

Hur säkert är det med tandimplantat?

Tandimplantat och säkerhet

De allra flesta implantat som sätts i Sverige blir lyckosamma. Kunskapen och tekniken kring tandimplantat har egentligen alltid varit god. På senare tid har även kunskaperna kring infektioner och perimplantit (när bakterierna tar sig ner i käkbenet), ökat. Något som gjort att tandläkare och tandhygienister är extra uppmärksamma på detta.

”Det som är viktigast av allt, och det som avgör huruvida ett implantat sitter säkert eller inte, är den egna munhygienen”

Ett tandimplantat är en relativt dyr men permanent lösning. Den rekommenderas till alla som vill ha en säker och estetiskt hållbar lösning för tänderna. På ett tandimplantat kan både kronor och broar fästas, och även löstagbara proteser. Men det finns alternativ, och det är vi alltid noga med att upplysa våra patienter om. Det som är viktigast av allt, och det som avgör huruvida ett implantat sitter säkert eller inte, är den egna munhygienen. Samt att man regelbundet besöker en tandhygienist för att kontrollera att det inte finns bakterier runt implantatet.

Varför kan tandimplantat lossna?

Om ett tandimplantat lossnar under de första månaderna beror det i regel på att implantatet, alltså titanskruven, inte hunnit växa fast ordentligt. En duktig tandläkare försäkrar sig alltid om att implantatet sitter säkert innan man fortsätter behandlingen. Läkningsprocessen ser olika ut för alla, och det går inte att sätta någon generell gräns för när ett implantat vuxit fast.

Blir själva behandlingen lyckad är det i mångt och mycket upp till en själv huruvida implantatet sitter säkert. Det är nämligen av stor vikt att hålla rent i fickan mellan tandkött och implantat. Om bakterier orsakar en infektion i tandköttet går det vanligtvis lätt att åtgärda, men om bakterierna tar sig ner i käkbenet har man drabbats av så kallad periimplantit. I det fallet luckras käkbenet långsamt upp vilket gör att implantatet sitter allt lösare, tills det slutligen inte har något fäste alls. Det luriga med periimplantit är att det knappt känns och det är svårt att upptäcka själv förrän det är försent. Det är därför mycket viktigt att hålla rent runt implantatet och även att man regelbundet besöker en tandhygienist som kan kontrollera att inga bakterieangrepp pågår.

Kan man vara allergisk mot implantatet?

Huruvida ett tandimplantat kan orsaka en allergisk reaktion är inte helt klarlagt. Klart är dock att människor kan vara allergiska mot titan redan innan en implantatbehandling. Dessa människor ska absolut inte ha ett titanimplantat. Innan en behandling gör vi alltid en noggrann undersökning av ditt hälsotillstånd, inklusive eventuella allergier. Visar det sig att du på något vis skulle vara känslig för titan ser vi alltid till att hitta en alternativ behandling.

Säker och professionell isättning av tandimplantat

På våra två kliniker i Huvudsta och vid Solna Station jobbar specialisttandläkare (https://solnadental.se/behandlingar/tandimplantat/) med stor erfarenhet och kunskap kring tandimplantat. Vi ger dig alltid hela bilden av vad ett tandimplantat innebär. Inklusive vilka risker som finns och vilka chanser just du har att få en lyckad behandling. För de allra flesta blir tandimplantatet en livsförbättrande åtgärd som återger patienten självförtroendet och livsglädjen.

Vi är alltid noga med eftervård och uppföljning och uppmuntrar till regelbundna besök hos tandhygienist. Vi är också noga med att patienten själv förstår vikten av att sköta sin munhygien väl efter att ha fått ett tandimplantat.