19 september, 2018

Hur säkert är det med tandimplantat?

Tandimplantat och säkerhet

De allra flesta implantat som sätts i Sverige blir lyckosamma. Kunskapen och tekniken kring tandimplantat har egentligen alltid varit god. På senare tid har även kunskaperna kring infektioner och perimplantit (när bakterierna tar sig ner i käkbenet), ökat. Något som gjort att tandläkare och tandhygienister är extra uppmärksamma på detta.

”Det som är viktigast av allt, och det som avgör huruvida ett implantat sitter säkert eller inte, är den egna munhygienen”

Ett tandimplantat är en relativt dyr men permanent lösning. Den rekommenderas till alla som vill ha en säker och estetiskt hållbar lösning för tänderna. På ett tandimplantat kan både kronor och broar fästas, och även löstagbara proteser. Men det finns alternativ, och det är vi alltid noga med att upplysa våra patienter om. Det som är viktigast av allt, och det som avgör huruvida ett implantat sitter säkert eller inte, är den egna munhygienen. Samt att man regelbundet besöker en tandhygienist för att kontrollera att det inte finns bakterier runt implantatet.

Varför kan tandimplantat lossna?

Om ett tandimplantat lossnar under de första månaderna beror det i regel på att implantatet, alltså titanskruven, inte hunnit växa fast ordentligt. En duktig tandläkare försäkrar sig alltid om att implantatet sitter säkert innan man fortsätter behandlingen. Läkningsprocessen ser olika ut för alla, och det går inte att sätta någon generell gräns för när ett implantat vuxit fast.

Blir själva behandlingen lyckad är det i mångt och mycket upp till en själv huruvida implantatet sitter säkert. Det är nämligen av stor vikt att hålla rent i fickan mellan tandkött och implantat. Om bakterier orsakar en infektion i tandköttet går det vanligtvis lätt att åtgärda, men om bakterierna tar sig ner i käkbenet har man drabbats av så kallad periimplantit. I det fallet luckras käkbenet långsamt upp vilket gör att implantatet sitter allt lösare, tills det slutligen inte har något fäste alls. Det luriga med periimplantit är att det knappt känns och det är svårt att upptäcka själv förrän det är förs