27 september, 2018

Ilningar i tänderna | Akut smärta

Vad ska man göra åt ilningar i tänderna?

Många människor har problem med ilningar i tänderna. Ofta uppstår besvären när man dricker eller äter någonting kallt eller varmt. Men det kan också uppstå ilningar när man äter något som är väldigt surt eller väldigt sött. Ilningarna är ofta väldigt intensiva och smärtsamma men går i regel över ganska omgående. De upplevs dock som begränsande för den som ofta får problem, och leder inte sällan till att man undviker vissa livsmedel.

”Ilningar är ett problem som drabbar de flesta vuxna någon gång i livet, och de kan komma och gå. Dock blir ilningar allt ovanligare ju äldre man blir”

Den vanligaste orsaken till ilningar i tänderna är att man har borstat för hårt, varpå tandköttet har dragit sig tillbaka och blottat tandhalsarna. Tandhalsarna skyddas inte som den övriga tanden av emalj utan dentinet, som är den del av tanden som omger pulpan och består av levande vävnad, ligger blottat. Dentinet förmedlar ilningarna till tandnerven, pulpan, vilket leder till smärta. Ilningar är ett problem som drabbar de flesta vuxna någon gång i livet, och de kan komma och gå. Dock blir ilningar allt ovanligare ju äldre man blir.

Ilningar vid hål i tänderna

Ilningar kan också orsakas av att kariesbakterier tagit sig in i dentinet. Något som sker när man har fått hål i tänderna. Problemen med ilningar blir då värre och värre och till slut är smärtan konstant.

Därför är det viktigt att du, om du upplever återkommande och ökande smärta och ilningar, tar kontakt med en tandläkare som kan utreda orsaken till ilningarna. Det finns alltid åtgärder mot ilningar i tänderna, som ser olika ut beroende på orsaken.

Sprickor på tänderna

Ilningar kan också bero på sprickor i en tand. En spricka som uppstått i en tand rör sig neråt och utvidgas tills hela tanden till slut spricker och orsakar stor smärta. Har sprickan gått för djupt måste man dra ut tanden. Har du en spricka i tanden känner du ilningar nästan konstant, som intensifieras när du äter eller dricker något kallt eller varmt.

Uppsök tandläkare akut

Om du känner konstanta ilningar i tänderna, eller har stora problem så fort du äter eller dricker något kallt eller varmt, bör du uppsöka en akuttandläkare. På våra mottagningar i Huvudsta och Solna kan du lätt få en akuttid, ofta redan samma dag. Det är viktigt att du snabbt kommer in så att vi kan se vad som orsakar ilningarna och vidta åtgärder. Har du tur rör det sig bara om blottade tandhalsar och då kan vi genast avhjälpa smärtan genom att fluorlackera på tandhalsarna, en behandling som stärker tänderna och gör dem mer okänsliga för smärta. Men det kan också hända att vi upptäcker karies, pulpit eller en spricka, vilket kräver större åtgärder.

Att förebygga ilningar i tänderna

Du kan själv motverka ilningar i tänderna genom att byta till en mjukare tandborste och borta tänderna försiktigt. Om tandköttet utsätts för stress börjar det dra sig tillbaka, vilket leder till att tandhalsarna blottas.

Överlag är regelbunden rengöring med tandborste och tandtråd ett bra motmedel mot ilningar i tänderna och om du direkt vidtar egna åtgärder om du börjar känna ilningar i tänderna har du goda möjligheter att bli av med problemen.