9 oktober, 2018

Bristen på tandläkare fortfarande stor

Tandläkare saknas i hela landet

Under sommaren 2018 har flera svenska medier rapporterat om en akut brist på tandläkare inom folktandvården. I juni behövde folktandvården runt om i landet 300 nya tandläkare. I till exempel Dalarna plockade tandvården in tandvårdspersonal från Portugal för att lösa den akuta bristen, det rapporterade Sveriges Television. Där kunde då en vuxen patient få vänta i ett halvår på att få tid för en vanlig undersökning.

“Personalbristen är stor på tandläkarmottagningar i hela landet”

Bristen på tandläkare är spridd över hela landet och har gjort att många tandundersökningar skjuts upp. Det kan i förlängningen leda till en sämre tandhälsa då små kariesangrepp hinner växa sig stora under de allt längre väntetiderna. Ett hål som hade kunnat lagas i tid får längre tid på sig att utvecklas till en större skada som kan kräva rotfyllning.

En anledning till den tandläkarbrist vi nu ser är att många tandläkare går i pension samtidigt som behovet av tandvård ökat.

Tandsköterskor och tandhygienister saknas

Enligt Sveriges Radio behövdes i somras inte bara 300 nya tandläkare inom folktandvården. Lika många nya tandhygienister samt ett 80-tal tandsköterskor eftersöktes.

Folktandvårdens egen lösning är fler utbildade inom tandvårdsyrkena. Regeringen har skjutit till pengar. Helene Hellmark Knutsson (s), minister för högre utbildning, sa under sommaren att regeringen har tagit sitt ansvar. Nu är det upp till lärosätena att satsa på de utbildningar som behövs, det sa hon i en kommentar till Sveriges Radio under sommaren.

Värst i glesbygd – mindre problem i storstäderna

Under 1990-talet begränsades utbildningsplatserna för tandläkare runt om i Sverige. Den begränsningen kritiseras nu när vi ser det inte finns tillräckligt många nya och yngre tandläkare att anställa.

Störst är problemet i glesbygden. I till exempel Västerbotten är det svårt att hålla sig till modellen minst en klinik per kommun som grund. Folktandvården i Västerbotten är satt under hård