Bristen på tandläkare fortfarande stor

Tandläkare saknas i hela landet

Under sommaren 2018 har flera svenska medier rapporterat om en akut brist på tandläkare inom folktandvården. I juni behövde folktandvården runt om i landet 300 nya tandläkare. I till exempel Dalarna plockade tandvården in tandvårdspersonal från Portugal för att lösa den akuta bristen, det rapporterade Sveriges Television. Där kunde då en vuxen patient få vänta i ett halvår på att få tid för en vanlig undersökning.

“Personalbristen är stor på tandläkarmottagningar i hela landet”

Bristen på tandläkare är spridd över hela landet och har gjort att många tandundersökningar skjuts upp. Det kan i förlängningen leda till en sämre tandhälsa då små kariesangrepp hinner växa sig stora under de allt längre väntetiderna. Ett hål som hade kunnat lagas i tid får längre tid på sig att utvecklas till en större skada som kan kräva rotfyllning.

En anledning till den tandläkarbrist vi nu ser är att många tandläkare går i pension samtidigt som behovet av tandvård ökat.

Tandsköterskor och tandhygienister saknas

Enligt Sveriges Radio behövdes i somras inte bara 300 nya tandläkare inom folktandvården. Lika många nya tandhygienister samt ett 80-tal tandsköterskor eftersöktes.

brist på tandläkare

Folktandvårdens egen lösning är fler utbildade inom tandvårdsyrkena. Regeringen har skjutit till pengar. Helene Hellmark Knutsson (s), minister för högre utbildning, sa under sommaren att regeringen har tagit sitt ansvar. Nu är det upp till lärosätena att satsa på de utbildningar som behövs, det sa hon i en kommentar till Sveriges Radio under sommaren.

Värst i glesbygd - mindre problem i storstäderna

Under 1990-talet begränsades utbildningsplatserna för tandläkare runt om i Sverige. Den begränsningen kritiseras nu när vi ser det inte finns tillräckligt många nya och yngre tandläkare att anställa.

Störst är problemet i glesbygden. I till exempel Västerbotten är det svårt att hålla sig till modellen minst en klinik per kommun som grund. Folktandvården i Västerbotten är satt under hård press och enligt Tandläkartidningen leder bristen på tandläkare till att patienter i Västerbottens inland riskerar att behöva resa 20 mil för tandvård. Tandläkarbristen har också gjort att en rad tandsköterskor varslats om uppsägning eftersom de inte kan behålla sitt yrke utan tandläkare som leder arbetet.

Kortare köer i storstäderna

Storstadsområden som Stockholm har lättare att locka till sig ny ung arbetskraft och därmed är köerna till tandläkaren inte lika långa här som i glesbygdsområden. Men även inom Folktandvården i Stockholm märks bristen på ny utbildad personal.

På de större orterna finns också fler privata tandläkare som ett alternativ för patienterna, vilket hjälper till att hålla nere de annars långa köerna.

Tandläkare i moderna lokaler
9 Oct 2018