16 oktober, 2018

Tandställning för vuxna – osynliga och synliga

Modern tandreglering

Känner du dig missnöjd med dina tänder? Håller det tillbaka ditt leende som vuxen? Det är inte försent att använda tandställning även om du uppnått vuxen ålder. I dag finns en rad olika lösningar för att ordna en tandreglering för dig som blivit myndig eller rent av fullvuxen. Om det handlar om en enklare estetisk tandreglering betalar du ofta tandställningen själv efter 23 års ålder.

“Vill du ha en tandställning som går att ta av eller en fast tandställning?”

Men har du ett besvärande överbett som gör att du inte kan sluta samman läpparna normalt, eller kanske ett underbett som ger sår i gommen eller andra bettavvikelser – då kan behandlingen ingå i det så kallade högkostnadsskyddet för tandvård som vi har här i Sverige.

Det finns två huvudtyper av tandställningar. En fast tandställning som tandvårdspersonalen sätter fast och som du behåller tills behandlingen är klar. Det finns också avtagbara tandställningar som du själv tar av och på under dygnet. Tillsammans med tandläkare får du komma fram till vilken lösning som är den bästa för dig och dina tänder.

Klassiska rälsen i ny tappning

De flesta som hör ordet tandställning tänker kanske på den klassiska rälsen i metall med fästen och tråd utanpå varje tand. Den typen av tandställning finns förstås fortfarande och ger ett pålitligt resultat. Tandläkarens placering av fästena i kombination med att tandställningen sitter fast dygnet runt kan ge ett mycket exakt resultat.

En nackdel kan vara att fästena känns något mot insidan av läpparna, men den högsta tröskeln för en vuxen patient är ändå rent estetiskt. Vill man förbättra sitt utseende känns det inte alltid så kul att först behöva ha en metallställning på tänderna.

I dag finns genomskinliga fästen