4 november, 2018

Tandimplantat – titthålskirurgi är en felaktig beskrivning av guidad kirurgi

Guidad kirurgi vid tandimplantat

Tandimplantat är det bästa sättet att ersätta förlorade tänder. Ett tandimplantat som sätts rätt och som sedan sköts om kan sitta livet ut och både känns, ser ut och fungerar som en riktig tand.

”Traditionellt har tandläkaren varit tvungen att lyfta bort tandköttet för att kunna komma åt benet och se var det ska borras. Detta har för patienten medfört vissa biverkningar”

Tandimplantat som metod har funnits sedan 60-talet. Traditionellt har det gått till så att tandläkaren för att kunna borra för ett implantat har varit tvungen att lyfta bort tandköttet för att kunna komma åt benet och se var det ska borras. Detta har för patienten medfört vissa biverkningar som blödningar, värk, svullnad och blåmärken efter ingreppet. Beroende på hur komplicerat ingreppet har varit, desto värre har biverkningarna varit.

Det handlar inte om titthålskirurgi

Allt fler tandläkare använder sig därför av en ny metod för att sätta tandimplantat, guidad kirurgi. Guidad kirurgi benämns ibland felaktigt som titthålskirurgi. Detta beroende på att metoden har vissa likheter med den operationsform där man vid operationer i buken i stället för att lägga ett snitt tar upp små hål där man för in en kamera, ett så kallat laparoskop.

Titthålsoperationer har den stora fördelen att metoden är minimi-invasiv, den innebär inga större ingrepp. Dessutom minimerar den smärta efter operationen. Detta har den gemensamt med guidad kirurgi vid sättning av tandimplantat. Men till skillnad från titthålskirurgi tar man vid guidad kirurgi inte upp hål i käkbenet för att föra in en kamera, utan man tar i stället en röntgenbild av käken innan ingreppet med hjälp av vilken man kan planera hur man ska borra.

Hur fungerar guidad kirurgi?

Guidad kirurgi går ut på att man skapar en guide, som ser ut lite som en bettskena, där små hål tydligt visar var och i vilken riktning tandläkaren ska borra för implantatet. Det innebär att tandläkaren inte behöver skära i tandköttet för att komma åt benet utan kan borra direkt ner i käken. Något som minskar obehag och smärta efter operationen. Tandläkaren kan med hjälp av borrguiden, den så kallade jiggen, tydligt se var han ska borra.

En guide skapas genom att man först tar en 3D-röntgenbild av patientens käke. Där kan man tydligt ser rötternas struktur, nerver och så vidare. Bilden förs sedan över till ett datorprogram där hela operationen kan planeras av tandläkaren i förväg. Tandläkaren ritar upp hur hålen ska borras, var och hur djupt. Därefter skapas själva guiden i plast, den fungerar som en bettskena som sättas över patientens tandrad. I guiden finns hål upptagna som styr tandläkarens borr. Själva ingreppet går fortare och läkningstiden blir betydligt kortare än vid ett vanligt ingrepp, vilket också innebär att patienten kan få sina nya tänder fortare.

Guidad kirurgi passar inte alla

Allt fler tandläkare i Stockholm erbjuder tandimplantat med hjälp av guidad kirurgi. Det är en metod som minskar obehaget efter en implantatbehandling och även förkortar hela processen. Den fungerar dock bäst på patienter som har mycket benvävnad i käkarna, och som dessutom har god gapförmåga. Detta eftersom ingreppet kräver dels att guiden får plats i munnen, och dessutom att tandläkaren har manöverutrymme. Som vid all tandimplantatbehandling (https://solnadental.se/behandlingar/tandimplantat/) krävs så klart också att man inte har några tandsjukdomar och att käkbenet i övrigt är i gott skick.