14 november, 2018

Påverkas tänderna om barnet suger på tummen eller har napp?

Så påverkas barnens tänder

Att suga på napp eller på tummen är något som nästan alla barn gör. Det har dels med ätandet, sugandet på bröstet, att göra men blir för många barn också en tröst. Sugreflexen är som starkast hos barn upp till ett år och avtar sedan gradvis, det är olika för alla barn. Vissa kan vänja sig av med napp eller tumme redan efter något år medan andra fortsätter ganska långt upp i åldern. Både napp- och tumsugning påverkar tändernas placering i munnen.

”Oavsett om barnet använder napp eller suger på tummen bör man hjälpa barnet att vänja sig av med det helst redan det när det är 2-3 år”

Det är lättare att vänja ett barn av med napp än med att suga på tummen. De barn som suger på tummen har den ju ständigt tillgänglig, vilket gör att barn som suger på tummen ofta gör det längre, ibland ända upp i skolåldern. Man suger generellt också på tummen betydligt längre stunder åt gången än man suger på en napp. Därför påverkas tänderna mer av att barnet suger på tummen än om det använder napp. Oavsett om barnet använder napp eller suger på tummen bör man hjälpa barnet att vänja sig av med det helst redan det när det är 2-3 år, och allra senast när de permanenta tänderna börjar titta fram.

Öppet bett och korsbett

Nappen eller tummen gör att bettet formas om. Ett barns käkar och tandrader är mycket formbara och de rättar sig helt enkelt efter nappen eller tummen. Det gör att många barn får ett så kallat öppet bett. Det blir som en öppning mellan tandraderna längst