14 november, 2018

Påverkas tänderna om barnet suger på tummen eller har napp?

Så påverkas barnens tänder

Att suga på napp eller på tummen är något som nästan alla barn gör. Det har dels med ätandet, sugandet på bröstet, att göra men blir för många barn också en tröst. Sugreflexen är som starkast hos barn upp till ett år och avtar sedan gradvis, det är olika för alla barn. Vissa kan vänja sig av med napp eller tumme redan efter något år medan andra fortsätter ganska långt upp i åldern. Både napp- och tumsugning påverkar tändernas placering i munnen.

”Oavsett om barnet använder napp eller suger på tummen bör man hjälpa barnet att vänja sig av med det helst redan det när det är 2-3 år”

Det är lättare att vänja ett barn av med napp än med att suga på tummen. De barn som suger på tummen har den ju ständigt tillgänglig, vilket gör att barn som suger på tummen ofta gör det längre, ibland ända upp i skolåldern. Man suger generellt också på tummen betydligt längre stunder åt gången än man suger på en napp. Därför påverkas tänderna mer av att barnet suger på tummen än om det använder napp. Oavsett om barnet använder napp eller suger på tummen bör man hjälpa barnet att vänja sig av med det helst redan det när det är 2-3 år, och allra senast när de permanenta tänderna börjar titta fram.

Öppet bett och korsbett

Nappen eller tummen gör att bettet formas om. Ett barns käkar och tandrader är mycket formbara och de rättar sig helt enkelt efter nappen eller tummen. Det gör att många barn får ett så kallat öppet bett. Det blir som en öppning mellan tandraderna längst fram, beroende på att den övre tandradens framtänder skjutits ut och inte får kontakt med den nedre tandraden när barnet biter ihop. När barnet slutar med att suga på napp eller tummen korrigerar sig ett öppet bett normalt av sig självt.

Det kan också hända att den övre käken smalnar av till följd av tum- eller nappsugning. Detta påverkar hur kindtänderna i de båda tandraderna möter varandra och det blir fel i bettet. Det kallas av tandläkare för korsbett. Även korsbett kan rätta till sig självt om barnet slutar med napp eller tumme i tidig ålder.

Tandställning kan behövas

Om barnet fortsätter att suga på tummen eller nappen när de permanenta tänderna kommit kan man behöva korrigera tänderna med tandställning. Nuförtiden finns många olika typer av tandställningar, både sådana som sitter på permanent och sådana som bara används på natten. Det är sällan nödvändigt att ha tandställning någon längre tid, ett år brukar vara absolut max.

Att få barnet att sluta suga på napp eller tumme

Som förälder bör man alltså försöka vänja sitt barn av med napp innan det fyllt tre år, om man vill undvika att barnets bett påverkas. Samtidigt är det ingen katastrof om tänderna flyttar på sig lite under uppväxten, de korrigerar sig antingen automatiskt eller så kan man hjälpa till med tandställning.

Ett barn bestämmer själv om det vill suga på tummen eller inte, det är inget man som förälder kan göra något åt. Däremot kan man försöka prata med barnet om hur tänderna sitter och hur tummen kan påverka dem. Utsikten att kanske behöva ha tandställning kan i vissa fall förmå ett barn att sluta suga på tummen.