28 november, 2018

Miljövänlig tandvård

Tandvård med miljöprofil

Precis som i samhället i stort har viljan till att skapa ett mer miljövänligt arbetssätt vuxit inom tandvården de senaste åren. Detta har till exempel bidragit till att användandet av amalgam förbjudits och att ämnen som bly, silver och kvicksilver minskat.

”Det finns en hel del en tandläkarmottagning kan göra för att minska sin klimatpåverkan och bli mer miljövänlig”

Många tandläkare ser det som viktigt att ge mottagningen en mer miljöinriktad profil och genomgår program, till exempel ISO 14001, för att bli certifierade som miljövänliga. Detta är så klart bra både för miljön och för mottagningarna själva, eftersom många människor nuförtiden väljer företag med en miljövänlig profil.

Vad kan en tandläkarmottagning göra för att bli mer miljövänlig?

Det finns en hel del en tandläkarmottagning kan göra för att minska sin klimatpåverkan och bli mer miljövänlig. Att minska användandet av kemikalier och framför allt hur avfall från kemikaliebaserade produkter tas om hand kan göra mycket. Överhuvudtaget är källsortering viktigt eftersom det används mycket plast och papper på en tandvårdsmottagning.

En förbrukningsvara som har stor betydelse är engångsmuggarna som patienterna får skölja i. Genom att byta engångsplastmuggar mot muggar som kan desinficeras och återanvändas gör man mycket för miljön, så detta är något som blir allt vanligare. Alkoholbaserade desinficeringsmedel är generellt också bättre för miljön än kemiska produkter.

Är miljövänlig tandvård sämre?

Ibland stöter man på åsikter som till exempel ”tandvård måste få vara lite miljöfarlig för att vara effektiv”, som implicerar att miljövänliga alternativ skulle vara sämre än kemiska. Det finns dock ingen forskning som visar på att miljövänliga alternativ skulle ha sämre effektivitet. Tvärtom kan man tänka på det kretslopp i vilket vi alla ingår, och där en bättre miljö är bättre för människkropen stort, och därmed också för tänderna.

Miljövänlig tandvård hemma

Precis som med tandvård generellt spelar det man gör själv hemma kanske mest roll. Produkter av plast, som tandstickor och tandtråd, kan bytas ut mot miljövänligare alternativ, till exempel tandpetare av trä. Det finns också