Ekologisk tandkräm – Tips

tips gällande ekologisk tandkräm för vuxna och barn

Den som är intresserad av att hitta ekologiska alternativ till de vanliga tandkrämerna har ett stort utbud att välja bland. På senare år har marknaden vuxit stort och ekologiska tandkrämer går nu utmärkt att få tag på i vanliga livsmedelsbutiker, på apoteket och online. Men vad är det då för skillnad på ekologisk och ”icke-ekologisk” tandkräm, och varför vill man vilja ekologiskt?

”Det främsta skälen till att man vill välja ekologiskt är att det är bättre för miljön och för att man anser att det är bättre för hälsan”

Att en produkt är ekologisk innebär att den är naturlig. Det vill säga att den inte innehåller syntetiska tillsatsämnen som tillsats för att till exempel påverka hållbarheten, färgen eller smaken. Det främsta skälen till att man vill välja ekologiskt är att det är bättre för miljön och för att man anser att det är bättre för hälsan att undvika produkter som innehåller syntetiska ämnen och ”gifter”. I vanliga tandkrämer och även i många kosmetiska produkter förekommer ämnen som parabener, triklosan och natriumlaurylsulfat, som alla är eller har varit föremål för omfattande debatt.

Tre vanliga tillsatser som saknas i ekologisk tandkräm

Parabener är en sorts kemikalier godkända för användning i kosmetiska produkter. De har en starkt konserverande verkan, vilket gör att de förhindrar tillväxt av bakterier och mögel i produkterna. De används också som tillsats i mat. Men de har också misstänkts ha en hormonstörande effekt och många menar att parabener borde förbjudas.

Triklosan tillsätts i tandkräm för att det är effektivt mot plack och tandlossning och ger ett friskare tandkött. Det har däremot visat sig vara miljöfarligt och att det framför allt kan påverka vattenmiljön. Det har även misstänkts bidraga till uppkomsten av resistenta bakteriestammar. Triklosan är inte längre ett vanligt ämne i tandkräm, till exempel köper ICA inte längre in tandkrämer som innehåller triklosan.

Natriumlaurylsulfat är ett ämne som tillsätts i vissa tandkrämer som skumbildare. Det är inte miljöfarligt men kan hos vissa användare med känsligt tandkött skapa retningar och klåda. Därför väljer även många av de stora tandkrämstillverkarna att utesluta natriumlaurylsulfat från sina produkter. Studier har visat att tandkräm utan natriumlaurylsulfat är lika effektiv.

Vad gör en tandkräm ekologisk?

Ovanstående är tre exempel på produkter som aldrig används i ekologiska tandkrämer. Det är också obligatoriskt att de syntetiska smak- och färgämnen som används i vanliga tandkrämer ersätts av naturliga tillsatsämnen som extrakt av te, krita, myrra och magnolia. Det glycerin som används ska vara framställt på ekologisk väg, liksom oljor och essenser. Detta gör att ekologiska tandkrämer ofta skiljer sig en del åt från vanliga tandkrämer i fråga om färg, smak och konsistens. Detta är något som det ibland klagas på på forum om ekologiska tandkrämer. Andra menar att det är en vanesak.

Använd alltid tandkräm med fluor

Ett ämne som det råder stor kontrovers kring, och som ibland anses måste uteslutas ur en tandkräm för att den ska få kallas ekologisk, är fluor. Fluor innebar en revolution för tandhälsan världen över när den infördes på 50-talet. Innan fluor började användas var karies och tandlossning folksjukdomar som ingen klarade sig undan, medan de numera är mycket ovanliga bland människor som borstar tänderna regelbundet. På senare år har dock fluor i vissa grupper kommit att ifrågasättas. Mycket tonvikt läggs på att fluor i höga mängder är giftigt, vilket för vissa är lika med att det bör förbjudas. Som vanligt i sådana här debatter använder man diverse studier som belägg för sina teorier. Enligt forskarvärlden och en samstämmig läkarkår finns dock inga risker med att använda tandkräm med fluor. Däremot finns det risker med att använda fluorfri tandkräm. Och det finns redan nu exempel på barn som drabbats av stora kariesangrepp till följd av att föräldrarna experimenterat med fluorfri tandkräm.

För din egen och för dina barns skull, använd gärna ekologisk tandkräm, men välj alltid en tandkräm som innehåller fluor. Det finns många tandkrämer som är både ekologiska och innehåller fluor.

Tandläkare i moderna lokaler
12 Dec 2018