2 april, 2019

Tandvård – högkostnadsskydd för pensionärer

Det brukar ibland sägas att kostnaden för tandvård i Sverige är för hög, och att det i sin tur leder till att människor med låg pension inte upplever att de har råd att gå till tandläkaren. Och visst är det så att kostnaderna för tandvård är långt mindre subventionerade än inom allmänsjukvården. För att göra tandvården mer jämlik håller regeringen just nu på att genomföra vissa ändringar i det allmänna tandvårdsbidraget, vilket bland annat medförde att det allmänna tandvårdsstödet fördubblades den 1:a januari i år.

”Pensionärer har inget utökat högkostnadsskydd, däremot har de ett förhöjt allmänt tandvårdsbidrag, som för närvarande ligger på 600 kronor om året”

Det allmänna tandvårdsstödet finns till för att få fler människor i alla åldrar att gå till tandläkaren. Särskilt viktigt är det för unga människor, och därför är tandvården numera gratis ända upp till 23 års ålder. Från 24 års ålder får man ett förhöjt allmänt tandvårdsbidrag, som sedan blir ett vanligt bidrag från att man fyller 30. Utöver det allmänna tandvårdsbidraget har alla över 23 år ett högkostnadsskydd, som säkerställer att tandvården inte ska bli orimligt dyr för den enskilde.

Högkostnadsskyddet är lika för alla, pensionärer har alltså inget utökat högkostnadsskydd. Däremot har de ett förhöjt allmänt tandvårdsbidrag, som för närvarande ligger på 600 kronor om året, lika mycket som för personer under 30.

Vad räcker det allmänna tandvårdsstödet till?

600 kronor per år täcker större delen av en basundersökning med röntgenbilder. Bidraget kan också sparas till året efter, så att man i stället har 1200 kronor, och då täcker bidraget en undersökning med råge. Även den som inte har någon inkomst alls har alltså möjlighet att gå till tandläkaren minst en gång vartannat år. Trots detta undviker många pensionärer att gå till tandläkaren, eftersom de är rädda att det ska vara något problem med tänderna, som kommer att kosta mycket pengar att rätta till. En ond cirkel således, eftersom regelbundna tandundersökningar i regel leder till att problem upptäcks och kan rättas till tidigt.

Hur mycket täcker högkostnadsskyddet?

Om tandläkaren upptäcker karies, tecken på tandlossning eller något annat problem som kräver ett större ingrepp, blir det betydligt dyrare än vad tandvårdsstödet räcker till. Därför finns ett högkostnadsskydd som är tänkt att lindra den ekonomiska smällen som höga tandvårdskostnader kan