14 juli, 2019

Annan typ av tandborste för tandimplantat

Noggrann skötsel och implantatsborstar

Tandimplantat har använts som permanent ersättning för förlorade tänder sedan 60-talet, och tekniken är i stort sett samma idag som den var då, även om den förgrenat sig till fler varianter. Det som dock förändrats väsentligt sedan man började med tekniken är kunskapen om hur viktigt det är att patienten meddelas om de risker ett implantat medför, och hur viktigt det är med egenvård och regelbundna tandläkarbesök livet ut för den som får ett implantat.

”Den som inte sköter och noggrant gör rent runt sina implantat kommer att få infektioner och så småningom så kallad periimplantit”

De patienter som fick tandimplantat (https://solnadental.se/behandlingar/tandimplantat/) för några decennier sedan fick i princip inga skötselråd över huvud taget. Fick man alla tänder utbytta mot implantat fick man många gånger höra att man aldrig mer skulle behöva gå till tandläkaren. Detta stämde så klart inte. Den som inte sköter och noggrant gör rent runt sina implantat kommer att få infektioner och så småningom så kallad periimplantit, en sjukdom leder till att käkbenet runt implantaten blir mjukt och implantaten lossnar. Något som också drabbade många patienter, och tyvärr fortfarande förekommer.

Komplicerat att ersätta förlorat implantat

Om ett tandimplantat lossnar kan man inte räkna med att det går att sätta tillbaka det utan flera omfattande ingrepp, där man bland annat först måste förstärka benvävnaden i käken. Något som förstås är både dyrt och plågsamt. Därför är det av yttersta vikt att man själv tar ansvar för den dagliga rengöringen av implantaten och inte slarvar. Den som är rökare eller snusare måste dessutom sluta omedelbart, eftersom dessa laster kraftigt försämrar chanserna att implantaten sitter kvar.

Implantatborstar kommer åt överallt

Tandborstning med fluor två gånger dagligen, och dessutom rengöring med tandtråd och mellanrumsborstar mellan tänderna, är en grundförutsättning för en god munhälsa, särskilt när man börjar komma upp i åren. Har du dessutom ett eller flera tandimplantat måste du vara extra noggrann, och ett bra sätt att