9 oktober, 2019

När tänderna sitter för trångt

Att tänderna börjar röra på sig, och att en del tänder sitter trångt, är inget ovanligt. Under en människas livstid hinner det hända en hel del både med käkarna och hur tätt eller glest tänderna sitter i munnen. För de flesta leder inte detta till några större problem, det vill säga problem som inverkar på tändernas funktion, som att tugga till exempel. Men visst kan det kännas tråkigt om tänderna plötsligt får det så trångt att de vrider sig och blir snedställda. Man kan också ha tänder som sitter så trångt att det orsakar smärta. Då måste man genomföra någon typ av tandreglering.

”Är man vuxen när tänderna börjar röra på sig kan man låta det bero så länge man inte själv besväras. För barn däremot brukar man ordinera tandreglering direkt”

Att ha en sned tand eller en tand som krupit lite bakom de andra är vanligt, och de flesta tar det med ro. Kanske ser man det som ett särdrag som man till och med kan vara lite stolt över. Är man vuxen när tänderna börjar röra på sig kan man låta det bero så länge man inte själv besväras. För barn däremot brukar man ordinera tandreglering direkt. Om tänderna redan under barnaåren sitter snett är risken stor att problemen förvärras så att de inverkar negativt på tändernas funktion i vuxen ålder, som till exempel över- eller underbett eller försämrad tuggförmåga.

Vanligt med snedställda tänder hos äldre

Bland äldre är det också vanligt med snedställda tänder, inte minst i underkäken. Det beror framför allt på att våra käkar stadigt krymper ju äldre vi blir, medan tänderna behåller sin storlek och form. Detta skapar så klart trängsel i munnen, och tänderna börjar flytta på sig för att försöka skapa ordning i munnen. Eftersom underkäken krymper mest är det vanligtvis där problemen blir som störst.

De flesta äldre ser detta som en naturlig del av ålderdomen och anser inte att de behöver några åtgärder. Men med tanke på att de flesta äldre idag har betydligt bättre tandhälsa än tidigare generationer och antagligen kommer att få behålla sina tänder livet ut, kan det så klart vara värt att lägga ner lite pengar för att få raka och fina tandrader igen.

Barn får gratis tandställning

Barn som har sneda tänder får tandställning. Sitter tänderna mycket trångt kan det också ibland bli tal om att ta bort en tand. Det är dock ett beslut som inte tas så lättvindigt, eftersom käkarna hos barn, tvärtemot vad fallet är för vuxna, fortfarande växer, och det blir mer och mer plats i munnen.

Det brukar räcka med att ha tandställningen i något halvår för att tänderna ska bli raka och fina igen. En period som så klart kan kännas lång för ett barn. Å andra sidan kan de trösta sig med att dagens tandställningar är betydligt mer diskreta än för några decennier sedan!

Tandreglering för vuxna

Om man är vuxen och tänderna börjar sitta trångt, så kommer en eller flera tänder efter ett tag att få ge med sig, och krypa delvis bakom eller framför en intilliggande tand. Att en tand sticker ut kan upplevas som mer problematiskt, eftersom en utstickande kindtand kan göra att man biter sig i kinden, och en utstickande framtand rent estetiskt känns mindre bra.

Vill man ha tandreglering i vuxen ålder går det så klart bra, men behandlingen bekostas av patienten själv enligt taxa. Det vanligaste är att man tar bort en av tänderna i käken där det är trångt, för att bereda mer plats åt de resterande tänderna. Detta räcker dock inte för att tänderna ska jämna till sig utan det behövs även reglering med tandställning. Moderna tandställningar kan tas ur, och det finns även vissa som man bara har på natten.

Har du problem med trånga tänder, kontakta din tandläkare i Stockholm så kan vi hjälpa dig att hitta rätt åtgärd!