20 april, 2020

Försämras tandhälsan vid influensa?

Snuvig, feber, halsont – och tandvärk? Försämras tandhälsan vid en vanlig influensa? Svaret finner du här.

Ömmande tänder i överkäken

Ett ganska vanligt symptom som många upplever i samband med en influensa är att tänderna i överkäken ömmar. Ofta gäller det dom bakre tänderna i just överkäken och det är oftast bara tillfälligt. Det finns alltså ingen anledning att oroa sig – om inte problemet kvarstår när influensan har släppt.

Var uppmärksam om du känner av att dina tänder ömmar när du är sjuk och rådfråga en tandläkare om du upplever stora besvär. Är besvären lindriga kan du ta receptfria läkemedel för att slippa det onda.

Muntorrhet

Det är heller inte ovanligt att tillfälligt drabbas av muntorrhet i samband med en influensa. Det kan till exempel bero på att du har svårt att få i dig fast föda på grund av nedsatt aptit under sjukdomstillståndet. Det kan även bero på att du sover med öppen mun för att du är snorig och täppt i näsan. Detta leder till minskad salivproduktion och det i sin tur ger en ovanligt torr mun.

Just muntorrhet kan påverka tandhälsan på ett negativt sätt, då det är saliven som hjälper till att skydda mot karies. När munnen är torr förekommer även en ökad risk för inflammationer i både tandkött och slemhinnor och dessutom kan det ge dålig andedräkt.

Tack och lov brukar problem med muntorrhet försvinna i samband med att man tillfrisknar från influensan men för den sakens skull är det viktigt att vara extra noggrann att ta hand om tänderna och munnen medan man är sjuk.

Vad kan man göra själv?

Även om besvären är övergående kan det vara bra att ta till åtgärder, speciellt om man drabbats av en långdragen influensa. På apoteket kan man köpa saliversättningsmedel att använda när munnen känns särskilt torr.

Att tugga tuggummi kan också vara ett alternativ för att få igång den naturliga salivproduktionen när aptiten är låg och man inte klarar av att äta fast föda som vanligt. Det finns speciella tuggummin som är framtagna just för att öka salivproduktion men även sugtabletter för den som hellre föredrar det. Även dessa finns att köpa på apoteket.

Förutom att försöka få igång salivproduktionen så gott det går ska man givetvis också se till att bibehålla en bra tand- och munvårdsrutin för att undvika att få hål. Borsta tänderna morgon o