3 maj, 2020

Gnissla tänder – åtgärder & orsaker

Att gnissla tänder är vanligt. Med vad beror det på och vad kan man göra åt det? Svaret finner du här. Gnissla tänder – åtgärder och orsaker.

Tandgnissling

När underkäkens och överkäkens tänder pressas ihop och gnids mot varandra kallas det att man gnisslar tänder och det kan ske både med och utan att ett ljud uppstår. Detta är vanligt bland både barn och vuxna och kan vara problematiskt, oavsett om man vet av att man gnisslar tänder eller inte.

Dom flesta gör detta i sömnen och vissa är helt omedvetna om det. Det kan dock ge jobbiga följder så som huvudvärk och smärta och ilningar i tänderna. Huvudvärken beror på spänningar och kan sprida sig till både nacke och axlar.

Vid långvariga problem kan tänderna slitas onormalt fort, vilket ofta upptäcks föst hos en tandläkare. Det är även här man kan få bäst hjälp för att åtgärda problemet, något vi återkommer till senare i texten.

För den som gnisslar tänder och har problem med detta finns hjälp att få. Vissa saker kan man försöka göra själv och för andra behövs professionell hjälp av en tandläkare.

Varför gnisslar man tänder?

Varför man biter ihop käkarna och gnisslar tänderna har olika orsaker. För en del beror det på sömnproblem så som dålig sömnkvalitet och för andra beror det helt och hållet på stress.
Det kan också ha med bettet att göra – då till exempel över- eller underbett medför en ökad risk.

För att kunna åtgärda problemet är det dock viktigt att ta reda på vad den bakomliggande orsaken är, så att man kan ta till lämpliga åtgärder.

Barn som gnisslar tänder

Att gnissla tänder är vanligt bland barn men här skiljer sig orsaken en del. Bland barn beror problemet i regel på att nya tänder är på väg att bryta fram och att bettet inte är helt färdigutvecklat. Av den anledningen är det sällan barnen hinner drabbas av några följdproblem i och med att gnisslingarna upphör när tänder och bett har växt till sig.

Det kan dock hända att barn som gnisslar tänder drabbas av huvudvärk och man bör du uppsöka en tandläkare för vidare råd och tips för eventuella åtgärder.

Vad kan man göra?

Den som har tillfälligt problem med att gnissla tänder och vet med sig att stressnivån är ovanligt hög kan ganska enkelt göra något åt problemet på egen hand. Här gäller det bara att vara medveten om att det kan bero på just stress, och där m