15 juni, 2020

Tandkräm med Triklosan

Triklosan – en omstridd ingrediens

Triklosan är ett antibakteriellt ämne som under lång tid har använts i hygienprodukter som tvål, rengöringsmedel – och tandkräm. Flera studier har visat att tandkrämer som innehåller triklosan ger ett bättre skydd mot plack, ett friskare tandkött och motverkar tandlossning. Det förekom tidigare i upp till en fjärdedel av alla tandkrämer som såldes i svenska livsmedelsbutiker och på apotek.

Triklosan klassas dock också som ett miljöfarligt ämne, och därför har användandet av triklosan i tandkräm varit ett hett diskussionsämne ända sedan nittiotalet. Ämnet är skadligt för vattenlevande organismer och det har även ansetts kunna ge upphov till resistenta bakteriestammar, på samma sätt som antibiotika. Utöver detta finns vissa studier som pekar på att det även kan vara skadligt för människor.

Allt som allt har Livsmedelsverket i en rekommendation slagit fast att de positiva egenskaperna hos triklosan inte uppväger de negativa miljöeffekterna på miljön och på människors hälsa, och därför föreslog man år 2000 att tandkräm med triklosan endast ska rekommenderas till personer som har problem med plack och tandlossning, en rekommendation som dock inte hörsammades då.

Tillverkarna har slutat tillsätta triklosan i tandkräm

Många tillverkare av tandkräm, framför allt Colgate och Pepsodent, som använde triklosan i så kallade antibakteriella tandkrämer, vidhöll länge att ämnet är en säker ingrediens i tandkräm, och har också påvisat många studier som tonar ner de farliga effekterna av triklosan. Man hävdade helt enkelt att den lilla mängd som tillsattes inte hade några negativa effekter över huvud taget.

Men med tiden har de flesta tillverkare också kommit till slutsatsen att allt som skrivits om riskerna med triklosan, samt de uppenbarligen negativa effekterna på miljön, har fått en sådan effekt på den allmänna uppfattningen om triklosan att det är bättre att ta bort ämnet från sina tandkrämer. Bidragande har med största säkerhet också varit bland annat ICA:s och apotekens beslut på 10-talet att sluta sälja tandkräm som innehåller triklosan, och på samma sätt har det sett ut världen över. Även om triclosan fortfarande används i vissa hygienprodukter som tvål, så används det inte längre i några produkter som finns att köpa i den svenska handeln.

Det finns säkrare metoder att slippa plack

Att sluta använda triklosan i tandkräm var ett riktigt beslut, framför allt på grund av den negativa inverkan ämnet har på vattenmiljön. Men det finns också många studier som visar att triklosan kan vara hormonstörande och överföras i bröstmjölk och det har även förknippats med en förhöjd risk för cancer.

Vad gäll