10 augusti, 2020

Tandskador under arbetstid | Ersättning | Försäkring

Om du skulle råka ut för en tandskada under arbetstid – som direkt kan härledas till ditt arbete – kan du få ersättning enligt den allmänna arbetsskadeförsäkringen.

Det är Försäkringskassan som administrerar arbetsskadeförsäkringen och det är till dem du måste vända dig med en ansökan.

”När du råkat ut för en tandskada får du i de flesta fall först betala kostnaderna för tandvården och sedan söka ersättning”

Många människor har yrken där de på ett eller annat sätt utsätter sina tänder för risker. Det kan vara så vitt skilda yrken som provsmakare, cykelbud, vårdpersonal eller poliser. Det är inte bara när man befinner sig på sin arbetsplats som ersättning kan komma i fråga utan även när man reser i tjänsten eller är på väg till eller från jobbet.

När du råkat ut för en tandskada i Stockholm får du dock i de flesta fall först betala kostnaderna för tandvården och sedan söka ersättning. Skulle du ha dålig ekonomi kan vi dock hjälpa dig genom att skriva under ett behandlingsförslag. Förslaget skickar du sedan in till Försäkringskassan för att ansöka om ersättning. Är behovet av tandvård akut är det dock ingen möjlighet.

Om du skadar tänderna under arbetstid – Vad räknas som arbetsskada?

Försäkringskassan bedömer alltid varje fall individuellt, och utgångspunkten är ofta ganska snäv. Enligt Försäkringskassans sätt att se ska skadan uppkommit som en direkt följd av arbetet, till exempel genom yttre våld från en patient eller att man trillar från en stege och slår ut en tand. Människor som jobbar med livsmedel har i något enstaka fall fått ersättning för behandling av karies till följd av arbetet krävde att man provsmakade söta och frätande livsmedel.

Däremot finns också fall där människor begärt ersättning för till exempel tandskador under måltid, som Försäkringskassan först avslagit men där länsrätten i domstol slagit fast att ersättningen ska gälla. Så det är alltid värt att pröva möjligheten att få ersättning. Det kan även vara värt att överklaga Försäkringskassans beslut. Om du själv gör en bedömning och tycker att en begäran om ersättning är rimlig, är chansen stor att någon annan tycker det också.

Hur går man till väga vid en tandskada?

Det första du ska göra om du får en tandskada är att anmäla det till din chef, som anmäler skadan till Försäkringskassan och arbetsplatsens skyddsombud. Därefter ska du söka vård så snart du kan. När du kommer in till oss efter en tandskada gör vi en undersökning och vidtar åtgärder direkt. Om vi bedömer att skadan inte är akut och att behandling är nödvändig men kan vänta, kan vi i samråd med dig skriva ut ett behandlingsförslag. Detta ska sedan skickas in till Försäkringskassan för att ansöka om ersättning.

I de flesta fall behandlar vi dock skadan omgående. Du betalar och får ett kvitto som du skickar in med ersättningsansökan. Räkna med att det kan ta Försäkringskassan tre veckor eller mer att behandla ansökan. Till sist får du ett beslut på om ansökan godkänts eller inte. Om du är berättigad till ersättning sätts pengarna in på det konto du har anmält till Försäkringskassan.

Om du får ett nej

Om Försäkringskassan säger nej har du flera vägar att gå. Du kan till att börja med överklaga beslutet i länsrätten med hjälp av en advokat. Om du har en privat olycksfallsförsäkring kan du också få pengar därifrån. I vissa fall kanske även din hemförsäkring täcker kostnaden, beroende på hur den ser ut. Har din arbetsplats kollektivavtal omfattas du dessutom av en kompletterande arbetsskadeförsäkring via AFA Försäkring. Det är till och med möjligt att få dubbel ersättning från både Försäkringskassan och AFA Försäkring.