24 november, 2020

När behöver man göra en rotfyllning?

En rotfyllning är ett sätt att rädda en tand som blivit infekterad, vanligen genom karies eller yttre våld mot tanden. När måste man göra en?

När ska man göra en rotfyllning?

Pulpan, som sitter längst in i tanden, består av blodkärl och nervvävnad. Den har kontakt med blodomloppet och nerverna i käkbenet via rotkanalerna, som går nedåt i tandens rot och mynnar ut i en öppning i rotspetsen.

Pulpan skyddas av dentinet och ytterst av emaljen. Vid karies gräver bakterierna en gång in genom emaljen och dentinet, tills de når pulpan. En infekterad pulpa kan i vissa fall självläka, men oftare blir den så infekterad att den dör och bakterierna får fritt spelrum.

”En död eller svårt infekterad pulpa måste avlägsnas, och det tomrum som uppstår inne i tanden måste rensas från bakterier och fyllas, så att rotkanalen blir helt tät och inga bakterier kan nå ner till käkbenet. Det är detta som är rotfyllning”

En död eller svårt infekterad pulpa måste avlägsnas, och det tomrum som uppstår inne i tanden måste rensas från bakterier och fyllas, så att rotkanalen blir helt tät och inga bakterier kan nå ner till käkbenet. Det är detta som är rotfyllning. Ofta föregås en rotfyllning av smärta i tanden, men i en tand där pulpan redan dött av bakterieangrepp känner man ingen smärta. Därför kan en patient gå länge med en infekterad tand utan att veta om det, och problemen upptäcks först vid en rutinkontroll. Därför är det mycket viktigt med regelbundna tandläkarbesök, i synnerhet om du tidigare haft problem med hål i tänderna.

Hur går en rotfyllning till?

I en tand som drabbats av ett bakterieangrepp är emaljen och dentinet runt hålet mjukt och uppluckrat. Det första tandläkaren måste göra är att borra bort all sjuk vävnad så att endast frisk tand återstår. Runt tanden träs sedan en duk av latex, en så kallad kofferdam. Den förhindrar att bakterier från blod och saliv tar sig ner i rotkanalen och säkerställer en antiseptisk miljö för tandläkaren att jobba i. Därefter borras bakterier och mjukvävnad bort och en öppning ner till rotkanalen skapas.

Rotkanalerna måste rensas helt från bakterier

En rotfyllning (https://solnadental.se/behandlingar/rotbehandling-och-rotfyllning/ brukar ofta behöva delas upp i två behandlingar. Det beror på att kanalerna måste rensas helt från bakterier innan de kan fyllas upp, vilket ibland kan ta lång tid. Dessutom vill tandläkaren vara helt säker på att alla bakterier verkligen försvunnit, vilket ibland kan säkerställas först en tid efter ingreppet.

Vid den första behandlingen rensas kanalerna på bakterier och den döda pulpan avlägsnas. Därefter fylls tanden med ett bakteriedödande ämne och förseglas provisoriskt. Tandläkaren använder små, små filar som är fastsatta på en borr för att rensa kanalerna. Rotkanaler kan se väldigt olika ut, de kan vara smala och krokiga, och sitter tanden långt bak i munnen kan det vara svårt för tandläkaren att komma åt.

Gör det ont?

Om pulpan fortfarande lever får du bedövning, men det kan göra lite ont i början av behandlingen. När tandläkaren kan lägga bedövning inne i tanden upphör smärtan. Är pulpan redan död är behandlingen helt smärtfri, något som brukar kunna förvåna en och annan patient.

Guttaperka gör tanden helt tät

När den riktiga rotfyllningen görs fylls tanden med guttaperka, som är en sorts gummi. Det är viktigt att fyllningen kommer allra längst ner i kanalerna och täpper till ordentligt så att bakterierna nekas tillträde. När rotfyllningen är gjord täpps tanden till på samma sätt som vid lagning av en tand. En rotfylld tand kan vara lite känsligare än en vanlig tand, men i övrigt fungerar den lika bra som en frisk tand. Det är dock viktigt med fortsatta regelbundna besök hos tandläkaren så att problem med rotfyllningen kan upptäckas i tid.