24 november, 2020

När behöver man göra en rotfyllning?

En rotfyllning är ett sätt att rädda en tand som blivit infekterad, vanligen genom karies eller yttre våld mot tanden. När måste man göra en?

När ska man göra en rotfyllning?

Pulpan, som sitter längst in i tanden, består av blodkärl och nervvävnad. Den har kontakt med blodomloppet och nerverna i käkbenet via rotkanalerna, som går nedåt i tandens rot och mynnar ut i en öppning i rotspetsen.

Pulpan skyddas av dentinet och ytterst av emaljen. Vid karies gräver bakterierna en gång in genom emaljen och dentinet, tills de når pulpan. En infekterad pulpa kan i vissa fall självläka, men oftare blir den så infekterad att den dör och bakterierna får fritt spelrum.

”En död eller svårt infekterad pulpa måste avlägsnas, och det tomrum som uppstår inne i tanden måste rensas från bakterier och fyllas, så att rotkanalen blir helt tät och inga bakterier kan nå ner till käkbenet. Det är detta som är rotfyllning”

En död eller svårt infekterad pulpa måste avlägsnas, och det tomrum som uppstår inne i tanden måste rensas från bakterier och fyllas, så att rotkanalen blir helt tät och inga bakterier kan nå ner till käkbenet. Det är detta som är rotfyllning. Ofta föregås en rotfyllning av smärta i tanden, men i en tand där pulpan redan dött av bakterieangrepp känner man ingen smärta. Därför kan en patient gå länge med en infekterad tand utan att veta om det, och problemen upptäcks först vid en rutinkontroll. Därför är det mycket viktigt med regelbundna tandläkarbesök, i synnerhet om du tidigare haft problem med hål i tänderna.

Hur går en rotfyllning till?

I en tand som drabbats av ett bakterieangrepp är emaljen och dentinet runt hålet mjukt och uppluckrat. Det första tandläkaren måste göra är att borra bort all sjuk vävnad så att endast frisk tand återstår. Runt tanden träs sedan en duk av latex, en så kallad kofferdam. Den förhindrar att bakterier från blod och saliv tar sig ner i rotkanalen och säkerställer en antiseptisk miljö för tandläkaren att jobba i. Därefter borras bakterier och mjukvävnad bort och en öppning ner till rotkanalen skapas.

Rotkanalerna måste rensas helt från bakterier

En rotfyllning (https://so