5 januari, 2021

Tandlossning (Parodontit) – orsaker och åtgärder

Varför drabbas man av tandlossning?

Hur kommer det sig att vissa personer drabbas av tandlossning och tappar en- eller flera tänder?

Då man talar om tandlossning (Parodontit) så finns det primärt ett skäl till att detta inträffar och det handlar om tandköttsinflammation. En tandköttsinflammation – som kallas för gingivit – uppkommer då bakterier bildats runt omkring tänderna. Om dessa sedan inte borstas bort så kommer de att tränga längre in i tandköttet och en slags biofilm bildas, en beläggning som sedermera förvandlas till just gingivit.

Mellan varje tand sitter en ficka – en tandköttsficka – och då bakterier samlas i denna så ökar också risken för att tandlossning ska inträffa. Tandlossning kallas med ett annat namn för Parodontit.

De bakterier som samlas i en tandköttsficka kan inte tas bort med hjälp av vanliga hjälpmedel som exempelvis tandborste eller tandtråd – där måste man använda sig av speciella instrument och expertisen hos en tandläkare. Låter man dessa vara så kommer situationen att bli värre och risken finns att de sprider sig till rothinnan och käkbenet. Om detta sker så ökar också risken för tandlossning markant.

Vi ska även tillägga följande: till skillnad mot andra inflammationer så kan man inte använda sig av antibiotika för att läka ut den. Behandlingen måste ske av en tandläkare som avlägsnar bakterier och som får bort de fördjupade tandköttsfickorna som bildats – det senare i syfte att förebygga en ny inflammation.

Hur många drabbas av tandlossning?

Du känner säkerligen någon som drabbats av tandlossning. Det påståendet baserar vi på ren statistik. I Sverige så drabbas nämligen så många som hälften av den vuxna befolkningen i någon grad – det handlar om en folksjukdom och inte om något ovanligt som drabbas enstaka individer. Bland yngre så är tandlossning ovanligare, men det handlar ändå inte om något extraordinärt – ungefär en av sju stycken drabbas.

Det finns genetiska förklaringar i vissa fall där man helt enkelt har ärvt en sämre motståndskraft och har känsligare tänder och ett känsligare tandkött. Men, den stora förklaringen till tandlossning ligger ofta hos den som drabbas.

Dålig munhygien är den stora orsaken till tandlossning

Att bakterier finns i munnen är naturligt sett till att vi alla äter och dricker. Dessa måste man ta bort och det sker genom att man borstar sina tänder och använder sig av tandtråd. Där har vi också den stora förklaringen till tandlossning. Många fuskar och missköter denna detalj. Man kanske struntar i att borsta tänderna, man kanske gör det slarvigt och man kan genom detta också se att den biofilm som kan leda till tandlossning bildas.

Det givna rådet man kan ge är därför att borsta tänderna och att göra det noggrant och grundligt vid varje tillfälle. Om det handlar om ett tidigt stadie så kan man också se att en inflammation läker ut sig själv, men för att detta ska kunna ske så måste man också öka på medvetenheten kring vikten av korrekt skötsel av sina tänder.

Rökning och stress är bidragande orsaker

En rökare löper högre risk för att drabbas av tandlossning. Detta då rökning försvagar immunförsvaret och gör att riskerna blir avsevärt mycket högre. Detsamma gäller för stress. Stress kan även det försvaga ett immunförsvar och göra en person mindre motståndskraftig mot inflammationer.

Som en liten parantes i sammanhanget kan vi nämna att stress idag benämns som en folksjukdom och att tandlossning i och med detta också kan bli vanligare att se. Om man lider av diabetes – vilket också ökar riskerna – så har man ofta en mer regelbunden kontakt med tandvården och undersöks mer frekvent. Där upptäcks ofta inflammationen på ett tidigt stadie och där brukar förloppet kunna hindras i tid.

Där hade vi för övrigt en viktigt sak att anmärka på: ju tidigare man upptäcker en inflammation i tandköttsfickorna – desto lindrigare behandling krävs och desto större blir chanserna att man klarar sig från tandlossning. Om du misstänker att du är på väg att drabbas – något som kan upptäckas genom att blöder i samband med tandborstning eller att ditt tandkött börjat dra sig uppåt – så ska du boka in en tid hos en tandläkare så snart som möjligt.

Så går behandlingen till

En tandläkare använder sig av speciella instrument som avlägsnar alla bakterier ur tandköttsfickan. Det första steget är att man mäter djupet på fickorna samt att man ser hur pass känsliga dessa är. Man använder även röntgen för att se hur tanden fäster i käkbenet. Även om sjukdomen pågått under en längre tid så är den ofta möjlig att behandla och komma till bukt med.

Skulle tandfästet vara angripet så går det inte att reparera, men man kan däremot sätta in insatser som förhindrar framtida angrepp. Vid en lyckad behandling så kommer de fördjupade tandköttsfickorna att läka och inflammationen kommer att försvinna. Däremot så får man räkna med att tänderna ser längre ut än normalt; detta som en följd av rötterna närmast tandkronan blottlagts av angreppet.

Genom att regelbundet borsta tänderna – två gånger dagligen och i minst två minuter/tillfälle – och att boka in besök hos en tandhygienist (https://solnadental.se/behandlingar/tandhygienist/) eller tandläkare på årlig basis så kan man undvika att drabbas av tandlossning. Många tänker att detta inte kan hända en själv, men här talar dock statistiken ett tydligare språk. Varannan vuxen drabbas i någon utsträckning. Ta det på allvar.