5 januari, 2021

Tandlossning (Parodontit) – orsaker och åtgärder

Varför drabbas man av tandlossning?

Hur kommer det sig att vissa personer drabbas av tandlossning och tappar en- eller flera tänder?

Då man talar om tandlossning (Parodontit) så finns det primärt ett skäl till att detta inträffar och det handlar om tandköttsinflammation. En tandköttsinflammation – som kallas för gingivit – uppkommer då bakterier bildats runt omkring tänderna. Om dessa sedan inte borstas bort så kommer de att tränga längre in i tandköttet och en slags biofilm bildas, en beläggning som sedermera förvandlas till just gingivit.

Mellan varje tand sitter en ficka – en tandköttsficka – och då bakterier samlas i denna så ökar också risken för att tandlossning ska inträffa. Tandlossning kallas med ett annat namn för Parodontit.

De bakterier som samlas i en tandköttsficka kan inte tas bort med hjälp av vanliga hjälpmedel som exempelvis tandborste eller tandtråd – där måste man använda sig av speciella instrument och expertisen hos en tandläkare. Låter man dessa vara så kommer situationen att bli värre och risken finns att de sprider sig till rothinnan och käkbenet. Om detta sker så ökar också risken för tandlossning markant.

Vi ska även tillägga följande: till skillnad mot andra inflammationer så kan man inte använda sig av antibiotika för att läka ut den. Behandlingen måste ske av en tandläkare som avlägsnar bakterier och som får bort de fördjupade tandköttsfickorna som bildats – det senare i syfte att förebygga en ny inflammation.

Hur många drabbas av tandlossning?

Du känner säkerligen någon som drabbats av tandlossning. Det påståendet baserar vi på ren statistik. I Sverige så drabbas nämligen så många som hälften av den vuxna befolkningen i någon grad – det handlar om en folksjukdom och inte om något ovanligt som drabbas enstaka individer. Bland yngre så är tandlossning ovanligare, men det handlar ändå inte om något extraordinärt – ungefär en av sju stycken drabbas.

Det finns genetiska förklaringar i vissa fall där man helt enkelt har ärvt en sämre motståndskraft och har känsligare tänder och ett känsligare tandkött. Men, den stora förklaringen till tandlossning ligger ofta hos den som drabbas.

Dålig munhygien är de