13 januari, 2021

När blir man kallad till tandläkaren?

Vilka kallar och när blir man kallad till tandläkaren?

Den som har barn får när barnen är små välja om man vill att de ska gå hos Folktandvården eller bli kallade till någon annan mottagning. Det är sedan den mottagning du väljer som kallar barnen till tandläkaren. Hur ofta detta sker beror på hur stort behov tandläkaren tycker att det finns, men mottagningen förbinder sig att kalla barnen minst vartannat år.

”Efter tjugotre års ålder fortsätter du att bli kallad till tandläkaren för rutinundersökningar som vanligt. Om du tackar nej till en undersökning är det dock vanligt att du blir avskriven och inte kallas någon mer gång”

Tandvården i Sverige är gratis fram till och med det år då du fyller 23 år. Det gäller vare sig du går till Folktandvården eller väljer en privat tandläkare. Efter tjugotre års ålder måste du betala din tandvård själv. I de flesta län, däribland Stockholm, fortsätter du sedan att bli kallad till tandläkaren för rutinundersökningar som vanligt. Om du tackar nej till en undersökning är det dock vanligt att du blir avskriven och inte kallas någon mer gång. Då måste du själv ta kontakt med en tandläkare, inom Folktandvården eller privat, och boka en tid för undersökningar. Du kommer då att bli inskriven på den mottagningen och löpande få kallelser för undersökningar.

Hur ofta blir man kallad?

Du kan själv välja hur ofta du vill bli kallad. Dock kommer din tandläkare antagligen, utifrån statusen på dina tänder, att rekommendera hur ofta du bör komma på undersökningar. Du är inte på något vis skyldig att följa den rekommendationen, men för dina tänders skull är det bra.

En tandläkare försöker aldrig få en patient att komma ofta bara för att ”tjäna pengar”, som en del tror, utan det handlar uteslutande om att förhindra att dina tänder blir i så dåligt skick att du får behov av kompletterande tandvård som fyllning eller kariesbehandling, vilket i slutändan blir betydligt dyrare för dig.

Hur gör man för att byta tandläkare?

Om du inte trivs med din tandläkare kan du byta mottagning, till en annan folktandvårdsmottagning eller till en privat tandläkare. Den nya mottagningen kan då begära ut din journal från din gamla mottagning med ett skriftligt godkännande av dig.

Det kan finnas många anledningar till att byta tandläkare. Mottagningen kan ligga närmare din bostad eller arbetsplats, den kan ha bättre priser, eller så trivs du