18 januari, 2021

Stifttand – så fungerar det

Det finns olika behandlingar att välja mellan i samband med att man som patient slagit ut en tand – eller flera sådana – i samband med exempelvis en olycka. Samma sak gäller för tänder som lossnat som en följd av exempelvis sämre kost i kombination med undermålig munhälsa. Att operera in en stifttand är ett exempel på en sådan behandling.

Stifttand eller tandimplantat?

Det finns tydliga likheter mellan stifttänder och tandimplantat – men det finns även skillnader. Både dessa behandlingar har fördelar i att fungera som permanenta lösningar vid tandlossning – eller i händelse av en olycka. Skillnaden dem emellan ligger i att en stifttand opereras in i en befintlig, rotfylld tand medan ett tandimplantat (https://solnadental.se/behandlingar/tandimplantat/) å sin sida opereras in i käkbenet.

En rotbehandlad tand saknar fäste för att en ny tandkrona ska kunna skapas. Det innebär att förklaringen till en stifttand är att det handlar om en rotfylld tand där tandläkaren fäster stift i tandrötterna för att det ska ges tillräckligt med stadga för tandkronan att fästa i. Ingreppet är både billigare och enklare att utföra än vad fallet är vid tandimplantat.

Stifttand – viktigt med god hygien

Principen är densamma både vad gäller en stifttand och tandimplantat – du som patient får tänder som A) ser ut som dina ordinarie tänder och B) som blir permanenta lösningar. Det senare förutsätter emellertid att hygienen sköts.

Tyvärr ser man – både i samband med att stifttänder och tandimplantat – att patienter slappnar av. Skötseln åsidosätts och detta av den anledningen att det inte är riktiga tänder – och att man därmed heller inte behöver vara lika noggrann med tandborstning och rengöring.

Det är precis tvärtom: oavsett om ett tandimplantat opereras in eller om tandläkaren fäster en stifttand så krävs det god, regelbunden hygien och då särskilt vid det opererade området. Detta för att förhindra bakterieangrepp som i sin tur kan leda till inflammationer vilka kan leda till att implantatet lossnar.

Tandimplantat fäster i käkbenet

Ett tandimplantat är idag en vanlig lösning i samband med tandlossning eller förlorade tänder i samband med olyckor. Skillnaden mellan tandimplantat och stifttänder är att de förra fäster i käkbenet snarare än i tandrötterna. Vid operationen så borras skruvar av titan fast i käkbenet och därefter så fäster tandläkaren kronor som ser ut som ordinarie tänder. Titanskruven fungerar som en konstgjord tandrot.

Just titan är ett ämne som har en sällsynt förmåga att växa ihop med be