8 februari, 2021

Karies (hål i tänderna) – en genomgång

Vad är karies och varför får man hål i tänderna? Vi tänkte gå igenom allt som har med detta att göra.

Det innebär att vi tittar närmare på allt från hur du undviker att drabbas, hur du ska agera om du får hål i tänderna och vilka justeringar i kosten som kan ge dig friskare, starkare tänder.

Vad är karies?

Karies och hål i tänderna är samma sak. Säger en tandläkare att du har ett hål i tand så har tanden i fråga blivit utsatt för ett kariesangrepp och detta har skett genom att bakterier – skadliga sådana – bildat syror som i sin tur löst upp tandytan. Det är förklaringen till vad karies är.

Kan jag upptäcka karies?

I många fall så upptäcker man inte karies förrän det är för sent och så man redan har ett hål i tänderna. Det finns emellertid symptom att hålla utkik efter. Ta gärna en spegel för att kontrollera dina tänder med jämna mellanrum – och se då även till att ha en bra belysning i det rum du befinner dig i.

Om du exempelvis skulle upptäcka en vit fläck på tandens emalj så kan den indikera ett tidigt stadie på karies. Likaså om du, vid tandens rot, upptäcker en mörk fläck. Det kan också påvisa ett kariesangrepp.

Övriga symptom kan vara mer fysiska där du känner ilningar eller isningar. Sådana obehagskänslor brukar visa att hålet blivit djupare. Renodlad smärta – tandvärk – å sin sida indikerar att tandens nerv blivit inflammerad. Oavsett symptom så är det läge att boka in en tid för en undersökning av en tandläkare.

Hur behandlas hål i tänderna?

En tandläkare – eller en tandhygienist – kommer vid undersökning att fastställa huruvida du har karies eller inte. Det sker genom en vanlig undersökning och även via röntgen. Det senare för att upptäcka karies som annars skulle vara svår att se med blotta ögat. Karies kan sätta sig på dolda tandytor och där gör röntgen en enorm skillnad. Skulle du ha karies så sker också en behandling. Denna sker i två steg:

  • Den skadade delen tas bort. Tandläkaren använder normalt en borr för att ta bort den skadade delen av tanden. Det finns även andra metoder – exempelvis ett medel som löser upp den skadade delen och där tandläkaren sedan kan skrapa bort denna – men borren är det mest vanliga tillvägagångssättet. Det gör inte ont och behandlingen går både fort och utan några större obehag. Bedövning hjälper och idag behöver du inte ens behöva känna sticket av en spruta. Numera finns effektiva bedövningskrämer.

  • Ersätta borttaget tandmaterial. Hålet fylls med ett material som bygger upp tanden och som gör den s