23 mars, 2021

Tandprotes – information, alternativ och skötsel

Att tappa sina tänder är något som kan ske av olika skäl. Vanligast är en kombination av misskötsel, åldrande och ett osunt leverne.

En person som röker eller äter väldigt mycket sämre mat löper en högre risk att drabbas av tandlossning än vad en icke-rökare som sköter sin kost gör. Utöver detta kan även exempelvis sjukdomar, medicinering och olyckor ligga bakom förluster av tänder. Oavsett vilket så finns det idag bra lösningar och en tandprotes är ett bra exempel på en sådan.

Tandproteser – kort information

En tandprotes är kanske mer känd under benämningen löständer. Lösningen är långt ifrån ny, men idag är den effektivare än någonsin. Genom att använda avtagbara tandproteser så kan man ersätta förlorade tänder och svårt skadade sådana till ett relativt lågt pris och med ett väldigt bra resultat.

Ersätter en eller flera tänder

Tandproteser fungerar oavsett om det handlar om att ersätta en enstaka tand, om flera stycken sådana på en rad eller om det skulle handla om att en hel käke saknar tänder. Den senare lösningen kallas för en helprotes och den fäster man med hjälp av sugproppar i käken. Den andra – som används vid enstaka förlorade tänder – heter delprotes och den fäster man med hjälp av klamrar som hakas i de kringliggande tänder som finns kvar.

Tandproteser – oavsett om det handlar om hel- eller delproteser – tillverkas individuellt och där patientens bett gjuts av innan proteserna tas fram av en tandtekniker. Detta gör att exempelvis passform, storlek, form och färg blir väldigt naturtrogen och där man sällan kan se skillnad mellan en ordinarie tand och en tandprotes.

Nackdelar med tandprotes

En nackdel med tandproteser är att de kräver en ganska lång invänjning. Det kan ta tid innan en patient lär sig leva med proteser och exempelvis tugga mat och svälja saliv. Dessutom kan man känna ömhet i munnen och vissa patienter upplever att de får svårare att uttala vissa ord och ljud. Där krävs det träning.

Det är den stora nackdelen om man bortser från det faktum att tandproteser inte sitter fast. Vill man ha, så att säga, riktiga tänder så är istället tandimplantat (https://solnadental.se/behandlingar/tandimplantat/) ett alternativ. Det är emellertid en dyrare lösning som dessutom ställer krav på patienten och där exempelvis ett tillräckligt starkt käkben krävs för att alternativet ska vara gångbart.

Tandprotes – tips kring skötsel

Vad gäller skötsel och hygien så är det viktiga frågor även om man har tandproteser. Efter varje måltid så måste man skölja protese