29 mars, 2021

Amalgamförgiftning

Vad är amalgamförgiftning?

Amalgamförgiftning kan komma som en konsekvens av att en person har för många lagningar i munnen. Amalgam innehåller kvicksilver och dessutom en massa andra metaller. Kvicksilver är i sin tur skadligt och handlar det om större mängder så kan man också bli förgiftad. En person med många lagningar kan således drabbas av det som kallas för, och kan antas vara, en amalgamförgiftning.

En amalgamförgiftning kan innebära att man som drabbad får yrsel, att man får led- och muskelvärk och man kan drabbas av tarmstörningar. Det är några av de symtom som kan kopplas till denna åkomma. Debatten har under stundom varit hård sedan dessa åkommor kunnat kopplas till just amalgam. De flesta äldre lagningar har de facto utförts med just amalgam i Sverige och därför så finns det också – sett till detta – en viss oro över att man ska drabbas.

Det finns dock även en annan sida av myntet som säger att det de facto inte finns något som helst samband mellan de symtom vi ovan nämnde.

Klart står emellertid följande: sedan 2009 så är amalgam förbjudet att använda i samband med lagningar i Sverige. Här är emellertid inte hälsoaspekten det som föranledde beslutet – det togs av rena miljöskäl. Man räknar med att bara i Stockholm och enbart under 70-talet användes närmare två ton kvicksilver för att tillverka amalgam. Därav beslutet.

Har du gamla lagningar av amalgam?

Ser man till livslängden för en lagning med amalgam så brukar en sådan hålla i ungefär 30-40 år innan den behöver bytas ut. Med tanke på vilka konsekvenser som eventuellt kan finnas med att ha lagningar av amalgam i munnen så finns det emellertid också ett ganska stort behov av att kolla upp gamla lagningar. Man kan även söka sig till tandläkare i syfte att ta bort amalgamlagningar (https://solnadental.se/behandlingar/amalgamsanering/) även om de fortfarande håller måttet.

Kan man ta bort en lagning av amalgam

Tandläkare kan idag ta bort en lagning av amalgam och ersätta denna med en kompositlagning. Utöver att detta är bättre för miljön och bättre för hälsan så har komposit även visat sig ha fördelar gällande livslängd. Man ska emellertid också vara medveten om att långt ifrån alla tandläkare erbjuder den här möjligheten.

Om lagningen är intakt så vill man ogärna röra den – av rädsla för att tanden ska ta ta skada. Här måste man således föra en dialog med sin tandläkare innan och förklara varför man vill att lagningen tas bort. Att ta bort lagningen är även det en delikat historia som kräver absolut gehör. Detta för att inte skada tanden eller för att ångor ska spridas i lokalen. Sugen ska alltid ligga väldigt nära.

Amalgam används fortfa