6 april, 2021

Tändernas namn och nummer – en genomgång

Undrar du vad tandläkaren och sköterskan pratar om när de tittar på dina tänder och kontrollerar dina röntgenplåtar. Det flyger nummer, bokstäver och termer runt luften – rena rövarspråket för de flesta personer. Här försöker vi förklara lite mer om dina tänder och deras benämningar.

Namnen på dina tänder

Först några benämningar som du säkert har hört och inte förstått när du sitter i tandläkarstolen:

  • Incisiverna. Det här är tänderna som utgör fronten av tandraden. Här räknar man från de främre tänderna och inåt i respektive kvadrant. Vi har åtta totalt åtta ”gaddar” som räknas som framtänder.

  • Premolarer. I denna kvadrant ingår de främre kindtänderna, åtta till antalet.

  • Hörntänder. Dessa tänder kallas även för kaninerna. Dessa är spetsiga och är fyra till antalet.

  • Molarer. Ett annat namn för oxeltänder, de bakre kindtänderna. Människan har i vuxen ålder oftast tre molarer i varje kvadrant, totalt tolv.

Våra tänder delas in i fyra huvudgrupper (kvadranter).

Kvadrant 1 sitter i den högra överkäken. Kvadrant 2 är tänderna i vänster överkäke. I kvadrant 3 ingår tänderna i vänster underkäke och kvadrant 4 är tänderna i höger underkäke.

Nu till de där siffrorna som flyger runt på tandläkarmottagningen. Den första tanden från mitten i övre vänstra käken finns i kvadrant 2 och kallas följaktligen tand 21. Ut mot sidan i käken sitter följaktligen tand 22, 23 och så vidare ut till tand 28.

Likadant är det i högra överkäken. Den första tanden sitter i kvadrant 1 och kallas därför tand 11. Sedan är det tand 12 och vidare ut till tand 18 längst ut i käken.

I underkäken fungerar det likadant. I vänster underkäke (kvadrant 3) finns tand 31-38, i höger (kvadrant 4) tand 41-48.

Som barn har vi 20 tänder och 28 som vuxen. Men räknar vi med visdomständerna så kan en vuxen ha upp till 32 tänder i munhålan.

Även ytorna har namn

För att det ska bli ännu med komplicerat så finns det även olika benämningar på tandytorna, beroende på åt vilket håll ytorna växer. Det finns sex olika typer av tandytor.

  • Mesialt betyder att tandytan vetter mot mitten av munnen.

  • Buckalt innebär att ytan vetter mot kinden.

  • Distalt beskriver ytan längst bak på tanden.

  • Ockusalt är ovanpå tanden, det vill säga d