12 april, 2021

Vad gör en tandtekniker?

En tandtekniker är den person som exempelvis tar fram de kronor som ska fästas på ditt tandimplantat, som skräddarsyr de tandproteser som du ska fästa i munnen och som skapar exempelvis en tandställning som fullt ut är utformad mot dina tänder och ditt bett.

Många privata tandläkarmottagningar idag har en egen tandtekniker på plats, men för andra så handlar det om att man skickar iväg separata beställningar. Det senare är då något som kan ta lite längre tid, medan det förra dels borgar för en snabbare löptid och dels också ett lite bättre jobb. Detta som en följd av att tandteknikern kan arbeta nära tandläkaren och dig som patient. Det gör att färre missförstånd sker vad gäller exempelvis färg, nyans, form och storlek på den nya tänder som ska skapas av tandteknikern.

Tandtekniker – ett yrke som kräver estetiskt sinne

Tandtekniker är ett specialistyrke inom medicinteknik. För att bli tandtekniker så krävs det en gedigen utbildning som motsvarar 180 poäng på Högskola eller Universitet. Det som ofta efterfrågas är en fallenhet för både design och för formgivning samt hantverk.

Detta av naturliga skäl. Även om arbetet idag ser mycket via dator och där man genom olika program kan ta fram formen på exempelvis tandproteser så ska man inte underskatta det rent estetiska som ligger bakom det jobb en tandtekniker gör. Man bör ha en viss fallenhet för detta om man siktar på att dels ta sig in på högskolan och dels också för att bli framgångsrik som tandtekniker.

Goda framtidsutsikter för tandtekniker

En tandtekniker arbetar med många olika material. Guld, porslin, plast och komposit kan nämnas. Utöver detta så kan man även se att arbetet idag kan vara stressigt och krävande under vissa perioder. Det måste man klara av att hantera.

Det finns goda framtidsutsikter för skickliga tandtekniker. Att folk – som en följd av sjukdomar, misskötsel, olyckor och medicinering – kan tappa sina tänder är något som gör att en tandtekniker ofta behövs. Här kan man välja att, som sagt, söka sig till privata kliniker och tandläkare – något som ofta är lite mer lukrativt – eller för att arbeta inom Folktandvården. Man kan även söka sig till tandtekniska laboratorium.