19 april, 2021

Underbett, progeni eller käkställningsfel

Underbett, eller progeni, är en form av bettfel som resulterar i att tänderna i den nedre käken hamnar framför överkäkens tänder när man biter ihop. Ofta kan man rätta till underbett med hjälp av ortodonti, tandreglering, men ibland krävs ett kirurgiskt ingrepp.

Konsekvenser av underbett

Många med underbett upplever sämre tuggförmåga, vilket beror på att tänderna inte möts som de ska när man biter ihop. I vissa fall kan det även leda till ökat tandslitage. Många upplever också att de mår dåligt och skäms över sitt underbett eftersom de tycker att det ser fult ut. Dessa problem kan visserligen upplevas värre än vad de är, men en tandreglering eller käkoperation kan i många fall leda till ökat självförtroende och förbättrad livskvalitet.

Tandreglering vid underbett

I många fall kan ett lätt underbett åtgärdas med tandreglering, ortodonti. Vid underbett görs detta vanligen med fastsittande tandställning, som tas fram utifrån en avgjutning av dina tänder och sedan anpassas allt eftersom tänderna i underkäken flyttar sig mot rätt läge. Den här behandlingen kan ta allt från några månader till ett par år, och i vissa fall kan tänderna under lång tid behöva hållas på plats av en tandskena även efter att behandlingen med tandställning avslutats.

Kirurgi vid allvarlig progeni

Vid allvarligare käkställningsfel, där käkarna står långt ifrån varandra, kan man inte åtgärda underbett med tandreglering, utan måste kombinera det med ortognatkirurgi, kirurgisk korrigering av käkbenen. Eftersom problemen man får i samband med progeni ofta inverkar negativt på livskvaliteten får man ofta ersättning från Försäkringskassan för den här typen av ingrepp.

Vid ortognatkirurgi mot underbett delas underkäken och den främre delen där tänderna sitter flyttas bakåt och skruvas fast i sitt nya läge. I kombination med detta har man tandställning både före och efter ingreppet. Allt som allt tar kirurgisk behandling mot underbett oftast upp till ett par år och innebär även visst obehag och smärta efter ingreppet, dock vanligtvis mindre än man kanske kan tro.

Vi hjälper dig med ditt underbett

Har du ett underbett som gör att du har svårt att tugga, eller som du skulle vilja ha åtgärdat av estetiska orsaker? Kontakta oss för en konsultation, så undersöker vi dina tänder och käkar och ger dig förslag på lämpliga lösningar utifrån dina behov. Vi utför både tandreglering och kirurgiska ingrepp mot progeni och garanterar en professionell behandling som hjälper dig att bli av med ditt underbett på ett säkert sätt.