27 juni, 2021

Endodonti

Vad är endodonti?

Endodonti är läran om tandpulpans sjukdomstillstånd och de som arbetar med detta är specialister på att behandla olika tillstånd i pulpan – tandens nerv – samt i käkområdet. En endodontisk behandling går även under ett namn som du säkerligen har hört talas om. Detta i form av en rotfyllning (https://solnadental.se/behandlingar/rotbehandling-och-rotfyllning/).

Tandpulpan kan skadas på flera olika sätt. Ett trauma i form av en direkt smäll mot tanden är vanligt – särskilt inom idrottande – men även exempelvis angrepp av karies, sprickor eller tandlagningar kan komma att skada pulpan. Det som sker är att pulpan i fråga så småningom drabbas av en inflammation och om denna inflammation blir långvarig så minskar blodcirkulationen i tanden. Då detta sker så kan konsekvensen bli att bakterier tar sig in i hålrummet i tanden – väl där så börjar de sedan leva på vävnadsrester.

Nästa steg i detta är att bakterierna sprider sig vidare till tandens fäste och att de väl där orsakar en inflammation. Sker detta så krävs rätt insatser för att tanden ska överleva och detta i form av endodontisk behandling – eller på vanligt språk: en rotfyllning.

Så ser en endodontisk behandling ut

En rotfyllning är ett ganska avancerat och tekniskt krävande ingrepp som kan misslyckas. Det är därför viktigt att man söker sig till en mottagning som har utbildade specialister inom endodonti för att ge sig själv möjligheten att se ett lyckat ingrepp.

Vid en rotfyllning så avlägsnas pulpan och där tandläkaren börjar med att borra in i tanden där den inflammerade – eller helt döda, vilket inte är ovanligt – pulpan finns. Hålet som uppkommer måste rengöras och det får inte finnas en risk att bakterier tar sig in – detta innebär att en gummiduk sätts fast som skydd ovanför tanden. Med hjälp av bakteriedödande vätskor så rengörs sedan tanden och fylls därefter med gummispetsar samt ett sorts cement.

Som ett avslutande steg i behandlingen så återstår en kritisk punkt i form av att laga tandens krona. Det kritiska ligger i att tanden förlorat mycket substans och att lagningen måste vara av högsta kvalitet – annars föreligger en uppenbar risk för framtida komplikationer i form av frakturer. I många fall är en konstgjord krona den smidigaste och bästa lösningen. Det kan komma att krävas flera behandlingar innan man är klar med en rotfyllning och även om det inte gör ont så kan känslor av obehag komma – både under och efter behandlingen.

Man kan räkna med vissa smärtor i något dyg efteråt och dessa kan normalt motverkas genom vanliga värktabletter. Visst obehag kan även, till en början, upplevas i samband med att man tuggar maten. Upplever man smärta under en längre tid efter en avslutad behandling så bör man kontakta tandläkarmottagningen för en undersökning. Det kan tyda på att någonting gått snett. En uppföljning kommer emellertid alltid att läggas in i kalendern och där undersökning samt röntgenbilder säkerställer att