17 juli, 2021

Korrigera överbett hos barn

Stora överbett är vanliga hos både barn och vuxna. Det finns nya studier som visar att så många som var femte barn i Sverige lider av detta. Detta kan medföra problem med läppslutning, med dregling, med muntorrhet och där en ökad risk för både karies och infektioner föreligger. Därför är det viktigt att korrigera överbett hos barn.

Bettavvikelse i form av överbett är inte ovanligt

Att ha någon form av bettavvikelse är långt ifrån ovanligt. Man räknar med att ungefär 60-70 procent av befolkningen har detta och att ungefär 30% av de drabbade lider av problem som måste åtgärdas. Överbett är vanligt och detta hos såväl barn som vuxna. Detta kan komma som en följd av att tänderna bryter fram på ett felaktigt sätt och att käkarna är för små. Givetvis finns det även en genetik att ta hänsyn till: om någon av föräldrarna lider av ett överbett så är det också inte ovanligt att detta går i arv. En annan faktor som kan leda till ett överbett handlar om napp- eller tumsugning.

Barn föds med en sugreflex och denna gör också att barnen kan få sig näring. Sugreflexen kan även fungera som tröst eller för att lindra rädslor. Detta är något som är starkast hos små barn och det är en reflex som hela tiden avtar i takt med tiden. Som förälder är det viktigt att hålla koll på detta. Barns käkar och tänder är formbara och ju längre de exempelvis suger på en napp – desto större blir också risken att ett överbett blir synligt.

En rekommendation som ofta ges gällande ålder kontra napp är tre år: längre än så bör ett barn inte suga på en napp eller en tutte – åtminstone inte så frekvent, utan bara i yttersta nödfall. Som förälder får man, helt enkelt, ta fighten och vänja av barnet detta. Det må vara kämpigt, men det handlar också om en övergående period.

Ett överbett behandlas med tandreglering

Ett överbett innebär att man har ett mellanrum större än sex millimeter. Det är vanligt och ungefär 15% av alla barn tioåriga barn i Sverige har detta. Det bör behandlas och överbettet bör korrigeras i en tidigt ålder. I Sverige så sker detta dessutom utan någon kostnad för dig som förälder. Vi har fri tandvård för barn och erbjuder därigenom också en bra grund att stå på genom resten av livet.

Ett överbett kan korrigeras och detta genom tandreglering där barnet, helt enkelt, får en tandställning som ska användas under en viss tid. Normalt så handlar det om 1.5-2 år, men det finns även exempel på där ett halvår räcker. Hur lång behandling som krävs är ytterst individuellt och beror helt på hur pass stort överbett barnet har. Det vanliga är att en fast tandställning används. Du har säkerligen sett och hört talas om en räls och det är en sådan som används.

Skillnaden idag är att en sådan kan fås i tandfärgade så kallade brackets och att tandregleringen i fråga inte syns på