8 september, 2021

Vad är en retainer?

En retainer är ett viktigt instrument för att personer som haft tandställning ska få raka, fina tänder även då tandställningen i fråga avlägsnas. Då tandställningen plockas bort så måste tänderna stabiliseras i sina nya positioner. Detta sker genom en retainer och det är en viktig del av hela tandregleringen.

En tandreglering kan delas in i tre stycken olika faser. Den sista delen är den som inkluderar en retainer och det är också en väldigt viktig fas som ofta är helt avgörande kring huruvida en tandreglering kan anses som lyckad eller mindre lyckad.

Det som sker efter det att en tandställning plockas ur är att tänderna kan söka sig tillbaka till den position de haft innan behandlingen påbörjades. Genom en retainer så hålls de på plats och stabiliseras i den nya positionen.

Hur länge en retainer ska användas är olika från fall till fall – men det som gäller som grundregel är att ju längre den används, desto bättre är det. Tänderna förändras i takt med tiden och därför så kan retainern säkerställa ett mer hållbart och bättre resultat, förutsatt att den också används under en längre tid – och där patienten själv tar ansvar för att detta sker.

Olika typer av retainers

Idag finns det några olika varianter av retainers och vilken som rekommenderas beror helt på hur tandregleringen sett ut. Ett alternativ är den så kallade linguala retainern. Det innebär att tandläkaren fäster en tunnare tråd bakom tandraden – på insidan – och att denna sedan sitter kvar så länge som behövs.

Det andra alternativet är det vanligaste. Detta innebär en lös och avtagbar retainer som används under natten. I vissa fall kan en tandläkare rekommendera patienten att även bära denna under dagtid – något som sällan påverkar då retainern är transparent och knappt syns.

Denna typ av retainer ger patienten en större kontroll över stabiliseringen av tänderna och många tandläkare förespråkar därför den lösningen. Men, avigsidan blir lika naturlig den: en retainer som går att plocka ur kräver också ett stort, eget ansvar. I takt med tiden och med regelbundna kontroller av tandläkaren så kan patienten också trappa ner på användandet av sin retainer. I slutet behöver man bara kanske använda den någon enstaka natt varje vecka.

Ser man till den linguala varianten så finns en negativ sida och denna ligger i att den kan visa sig lossna från enstaka tänder. Detta är svårt att märka och det medför en risk i att de tänder som drabbats söker sig till den ursprungliga positionen igen. Använder man en lingual retainer så krävs det kontroller av en tandläkare som direkt kan se om tråden lossnat från en tand och därigenom också åtgärda detta.