20 september, 2021

Diabetiker har rätt till extra tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidrag för diabetiker

Lider man av diabetes så kan man ha rätt till ett extra tandvårdsbidrag. Det som förutsätts är att man lider av en en svårinställd diabetes och detta definieras av att man under en period om sex månader ska ha tre stycken prov Hba1c – tagna på varandra – som visar över 73 mmol/mol. Detta samtidigt som patienten själv försökt följa en given behandling samt de egenvårdsråd som givits.

Ett särskilt tandvårdsbidrag riktas in mot personer som har ett större behov av tandvård bättre förutsättningar att söka tandvård – och att kunna göra detta till rimliga priser.

Det leder till att fler söker vård i ett preventivt syfte och där man har råd att arbeta förebyggande. Något som i sin tur leder till färre akuta ingrepp och således både bättre munhälsa och lägre kostnader.

Varför just diabetiker?

Att diabetiker kan ha rätt till ett extra tandvårdsbidrag har naturliga förklaringar. En sådan handlar om att man som diabetiker löper tre gånger så stora risker att drabbas av tandlossning som en frisk person. Personer som lider av diabetes drabbas ofta hårdare av tandlossning och detta genom ett betydligt snabbare förlopp.

Gällande tandlossning så ska man veta att det handlar om en lömsk åkomma som smyger sig på: symptomen är ofta väldigt få. Detta gör att en frisk person kan bli väldigt överraskad vid ett besök hos en tandläkare – men ändå ha chans att motverka och bromsa utvecklingen.

Den tiden finns sällan hos en diabetiker som inte alls har samma marginaler. Därför blir regelbundna besök hos en tandläkare väsentliga och det är också en av anledningarna till varför man som diabetiker erbjuds extra tandvårdsbidrag.

Lös en tandvårdsförsäkring

Som diabetiker blir det extra viktigt att följa rutiner gällande tandborstning och övrig munhälsa. Det är nyckeln till att behålla sina ordinarie tänder genom hela livet. Tillsammans med regelbundna besök hos en tandläkare så kommer de rutiner gällande tandborstning att förhindra exempelvis tandlossning.

Även om det kan finnas ett extra tandvårdsbidrag tillgängligt så kommer det ändå att handla om mycket