11 oktober, 2021

CBCT-röntgen

CBCT-röntgen – ett ovärderligt verktyg

Ny teknik inom tandvården ger säkrare behandlingar och hållbara, trygga alternativ lösningar för patienten. Utvecklingen går framåt på ett påtagligt sätt och idag finns det stora skillnader mot för hur det såg ut bara för ett tiotal år sedan. CBCT-röntgen – datortomografi för tredimensionella röntgenbilder – är ett exempel på hur en säkrare och tryggare tandvård kan erbjudas.

CBCT-röntgen – Cone Beam Computed Tomography – är något som fler och fler tandläkarmottagningar investerar i. Genom en sådan investering kan man behandla fler patienter och samtidigt också få remisser från andra tandläkare som saknar denna lösning. Med CBCT-röntgen – som innebär en 3D-röntgen – så kan tandläkaren direkt kartlägga exempelvis hur tändernas rötter växer och det är en stor fördel vid behandlingar inom endodonti.

Principen är att 3D-röntgen dels ger en mer komplett bild av hur exempelvis anatomin vid behandlingar inom endodonti ser ut – något som i sin tur ger en säkrare behandling. Tekniken tillåter bilder ur olika perspektiv och i väldigt små bildvolymer. Det ger extremt många fördelar i jämförelse med mer konventionell röntgen. Ett annat stort plustecken värt att nämna och i jämförelse med annan, mer konventionell röntgen, är att patienten utsätts för mindre strålning. Vid vanlig röntgen så handlar det om över 1000 mikrosievert. CBCT-röntgen å sin sida; där handlar det om 60 Mikrosievert.

Datortomografi för tredimensionella röntgenbilder

Inom endodonti så gör, som sagt, CBCT-röntgen en enorm skillnad både sett till patientens trygghet och sett till att behandlingen kan ske mer effektivt av tandläkaren som direkt kan påbörja en process på rätt sätt. Datortomografi – som är ett annat ord – går även att använda vid andra behandlingar. Dit kan exempelvis tandimplantat räknas.

Alla har inte rätt förutsättningar för tandimplantat. Den stora frågan gäller käkbenets styrka. Det är i käkbenet man fäster de skruvar av titan som sedan de kronor som ska utgöra tänderna sätts fast i. Ett starkt käkben – och god hygien – ger alla möjligheter i världen att tandimplantat i framtiden ska fungera som en permanent lösning. Detta tack vare att ämnet titan välkomnas av kroppen.

Men, ett svagare käkben klarar inte av att bära upp skruvarna i fråga. Utöver detta så krävs också en absolut känsla för rätt placering av tandimplantatet i fråga. Allt detta sker på ett säkert sätt genom datortomografi och 3D-röntgen. Genom detta så kan patienten erbjudas rätt vård och hållbara lösningar för framtiden. För vissa så kan det innebära att tandimplantat bedöms vara den bästa lösningen, för andra så kan istället andra alternativ vara mer gångbara.