14 november, 2021

Tandläkarstol – så fungerar den

Hur fungerar en tandläkarstol?

Du har säkerligen suttit i en tandläkarstol och i och med detta också upplevt den speciella känsla som infinner sig i och med detta. Många beskriver den som obehaglig. Man är exponerad och man kan uppleva att man är hjälplös. Man lutas bakåt till en nästan liggande ställning, tandläkaren lyser med en lampa och undersökningen tar vid. Sedan ligger man där, förvisso ganska bekvämt, men ändå utlämnad.

Många förknippar just tandläkarstolen med det läskigaste i samband med tandläkarbesöket. Att ligga ner, i den ställningen, och inte riktigt veta vad alla små detaljer som finns på stolen har för funktioner. Vi ska försöka reda ut detta och förklara lite hur en tandläkarstol fungerar.

Moderna tandläkarstolar underlättar arbetet och ger säkrare vård

En tandläkarstol är en högteknologisk möbel som underlättar arbetet för en tandläkare. Den går att styra via en fotpedal och den är utrustad med en massa tekniska detaljer. Hygiensystem, skärmar, data för att snabbt kunna se över den enskilde patienten, skärmar, platser för alla instrument som används vid en behandling och undersökning, operationsbelysning som är ställbar och olika bryggor.

Det handlar om en absolut nödvändighet för en tandläkare och det är det enskilt viktigaste arbetsredskapet som finns. Givet är också att tandläkarstolen är ergonomisk och detta gäller för såväl patienten som för tandläkaren som dagligen – och under många timmar – ska använda sig av stolen i sitt arbete. Materialet ska dels var bekvämt och dels också vara enkelt att rengöra och hålla hygieniskt.

Dagens tandläkarstolar går att beskriva som teknologiska underverk – och det handlar också om en teknisk utveckling som ständigt går framåt. Genom denna utveckling så kan arbetet effektiviseras och förbättras för tandläkaren.

Så kan du känna mindre obehag

Tillhör du en av alla dem som känner obehag eller rent av rädsla i samband med ett tandläkarbesök? Upplever du att du blir satt i ett underläge och känner dig hjälplös i samband med att du sätter dig i tandläkarstolen? Vi har specialiserat oss på just detta och vi genomför behandlingar för patienter som lider av skräck, fobi eller rädsla.

En viktig del i detta handlar om att förklara vad som sker – och vad som används. Vi går igenom behandlingen och förklarar alla steg längs vägen. Utöver det så kan vi även dela upp behandlingar och undersökningar och anpassa dessa utifrån patientens behov. Givet i sammanhanget är att den tandläkarstol du sätter dig i hos oss även den kommer att förklaras lite närmare, om du önskar det.