16 mars, 2022

En av fem lider av tandvårdsrädsla

I en nyutkommen studie från Göteborgs Universitet kan man utläsa att 19% av de slumpvis utvalda 3500 människor som tillfrågas har någon typ av tandvårdsrädsla. Det kan man tycka är mycket men det betyder att det faktiskt är mycket mindre människor som har tandläkarskräck idag än på 1960-talet då en liknande studie genomfördes. I den uppgav hela 61,5% att de led av någon form av tandvårdsrädsla.

Mycket har dock hänt de senaste 50-åren. Idag är de flesta som arbetar inom tandvården medvetna om att det finns patienter med tandläkarskräck. Det har gjort att det utvecklats metoder för att undersöka och behandla de som är tandvårdsrädda.

Tandläkarmottagningar för tandvårdsrädda

Idag finns det mottagningar som är specialiserade på patienter med tandvårdsrädsla i nästan varenda svensk stad. På den typen av tandvårdsmottagningar tar man extra hänsyn till vad det innebär att vara tandvårdsrädd. Människor som har någon typ av tandvårdsrädsla brukar man dela upp i fyra grupper efter något som kallas Seattle-metoden.

  • Rädda för verktyg, som borr eller spruta

  • Generell oro och ångest

  • Rädsla för tandvårdspersonal

  • Rädsla för medicinska komplikationer.

  • Den här typen av indelning hjälper vårdpersonalen som skall behandla patienten att förbereda sig och hitta vägar där patienten kan känna sig trygg och lugn under hela behandling. Att vara tydligt med vad som kommer ske under tandläkarbesöket samt att att ta pauser är något man gör generellt för alla tandvårdsrädda.

Det kan du som lider av tandvårdsrädsla

Om du är tandvårdsrädd kan du underlätta för dig själv och den tandvårdspersonal som skall behandla dig.

Berätta om din tandvårdsrädsla

Det är svårt för tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor att ta hänsyn till din tandvårdsrädsla om du inte berättar om den. Idag är det väldigt normaliserat med tandvårdsrädsla och absolut inget du behöver skämmas över. Berätta när du bokar din tandläkartid vad som gör dig orolig så kan tandvårdspersonalen hjälpa dig på bästa sätt.

Ta med dig sällskap

Om du mår bättre av att ta med dig ett sällskap så undersök om det finns möjlighet för dig att göra det. Be en familjemedlem eller vän som du känner dig trygg med följa med. Att ha någon med sig hos tandläkaren som kan lugna och trösta kan räcka för att ångesten och oron inte tar över.

Lyssna på något lugnande

Ett effektivt sätt att få ro är att lyssna på musik eller något annat som gör dig lugn. Koncentrera dig på det du hör och försökt stänga ute de andr