15 april, 2022

Kan man få tandvård på akuttmottagningen på sjukhuset?

I de allra flesta fallen är det ingen ide att gå till en vanlig akutmottagning på ett sjukhus för att få hjälp med dina tandproblem. De kommer med högsta sannolikhet att skicka dig till en tandläkare.

Tandläkare är experter på tand- och munhälsa och kan hjälpa dig med det mesta som rör det området. De kan till exempel skriva ut penicillin ifall du har en infektion eller hjälpa dig om du slagit ut en tand.

Om du har trillat med din cykel och har ont i axeln och kanske fått tandskador får du själv prioritera vad du skall ta hand om först. Oberoende vart du går kan du självklart få hjälp med smärtstillande och liknande “första hjälpen”- åtgärder.

När ska man söka akut tandvård?

Om man upplever sina tandproblem som akuta så skall man söka akut tandvård https://solnadental.se/behandlingar/akuttider/. Självklart skall man söka om man brutit av eller tappat en tand, om kronor, plomber, fyllningar eller liknande gått sönder och ramlat ut. Man kan även söka för sådant som kanske inte direkt syns men som känns. Exempelvis skall man söka akut tandvård om man har väldigt ont eller upplever extrema ilningar.

För att undvika problem med sina tänder är det viktigt att man går till tandläkaren och tandhygienisten kontinuerligt för att undersöka sina tänder. Varje till vartannat år brukar de flesta människor som inte har större problem med sina tänder gå till tandläkaren.

Statliga bidrag till tandvård

Tandvård är i regel dyrare än vanlig vård då det inte är subventionerat på samma sätt, därför kan det vara lockande att gå till ett sjukhus istället för att gå till en tandläkare. Det finns statliga bidrag för tandvård som du kan använda vilket gör att det inte blir lika dyrt och har du problem med tänderna skall du i första hand gå till just en tandläkare. Bidragen dras av automatiskt på den totala kostnaden som blir hos tandläkaren.

De olika tandvårdsstöden för vuxna

Från det att man fyller 24 år så kan man tillgodogöra sig tandvårdsstöd, upp tills den åldern är tandvården gratis för barn och ungdomar. Stödet delas upp i tre olika bidrag: allmänna tandvårdsbidraget, högkostnadsskyddet och särskilt tandvårdsbidrag.

Allmänna tandvårdsbidraget är en fast summa som du kan dra av från ditt tandläkarbesök och som kan användas vartannat år. För vuxna i åldern 24-29 och över 65 år så är bidraget 600 kronor. Vuxna 30- 64 år får 300 kronor.

Högkostnadsskyddet träder i kraft om du behöver göra väldigt dyra ingrepp. Då betalar staten en del av kostnaden för det ingreppet. Mellan 3001-15000 kronor betalar staten 50% av referenspriset, är kostnaden högre än 15000 kronor så täcker staten 85% av den summan.

Särskilt tandvårdsbidrag ges till de med speciella behov eller funktionsnedsättningar och används för att bekosta förebyggande tandvård som undersökningar. 600 kronor i halvåret kan man få som högst i särskilt tandvårdsbidrag.

Subventionerad tandvård i samband med sjukdom

Vid vissa speciella åkommor kan man få tillgodogöra sig tandvård till samma pris som sjukvård kostar men då handlar det bara om den tandvården som är relaterad till sjukdomen eller tillståndet, annan tandvård får du bekosta själv. Detta är inget som går automatiskt utan här måste en individuell bedömning göras först.

Den som man kan få hjälp med tandvård till samma pris som sjukvård är den som exempelvis har medfödda missbildningar eller skador i ansiktet och på käken som beror på sjukdom, extrem tandvårdsrädsla, sömnapné, allergi mot tandfyllningsmaterial, får strålbehandling som påverkar mun, tänder och käke eller som genomgår en rehabilitering efter ätstörningar.