Tandhälsa och allmänhälsa

God tandhälsa och allmänhälsa hänger ihop. Att den som har dålig tandhälsa och svårt att tugga ofta får magproblem är allmänt känt men få vet att forskare hittat samband mellan tandköttsinflammation och hjärtproblem.

Parodontit länkas till andra sjukdomar

Det är just parodontit som är det man ser har ett samband med andra sjukdomar. Parodontit är en infektion som orsakas av bakterier och som drabbar ligament, ben och vävnader som stöttar upp och omsluter tänderna. Sjukdomen leder till att vävnaderna kring tänderna förstörs permanent och att man får tandlossning. Tyvärr går inte infektionen att bota.

Parodontit orsakas av en obehandlad tandköttsinflammation. Vanlig tandköttsinflammation går dock att få bukt med genom regelbunden och noggrann tandvård.

Parodontal sjukdom och hjärtproblem

Den första studien på ämnet gjordes av en finsk forskargrupp och publicerades i slutet av 80-talet. Under studien hade de funnit att munhälsan hos hjärtpatienter var betydligt sämre än den hos den generella befolkningen. Efter den rapporten har det gjorts flertalet studier där samma slutsats dragits, det vill säga att det finns ett samband mellan infektioner i munnen och hjärt-kärlsjukdomar. Dock vet man inte riktigt vilken av problemen som uppstår först och exakt hur de är sammanlänkade.
Källa: https://solnadental.se/wp-content/uploads/2024/01/Parodontal-sjukdom-och-hjartproblem.pdf

Parodontit och reumatism

Reumatism är en autoimmun sjukdom som leder till kronisk inflammation i lederna. Det är en komplex sjukdom som kan se olika ut beroende på vilken typ det handlar om. Reumatism kan utlösas av miljöfaktorer hos de som är genetiskt mottagliga för den.

Det har länge funnits ideer om att tandhälsa och reumatism hänger ihop. Hippokrates hade som förslag att behandla artrit genom att dra ut alla tänder på den som drabbats. Studier visar att de med reumatism i högre grad drabbas av parodontit än de kontrollgrupper man jämfört med och majoriteten av den forskning som gjorts visar på ett samband mellan de två sjukdomarna. Reumatism och parodonti liknar varandra på flera sätt då de båda är kroniska inflammationssjukdomar som bryter ner vävnad. Man tror att det kan finnas en tvåvägsrelaterad koppling, dock behövs fler studier innan man kan fastslå sambandet.

Källa: https://solnadental.se/wp-content/uploads/2024/01/Bolstad-et-al.pdf

Parodontal sjukdom och diabetes typ 2

Diabetiker med diabetes typ 2 har i högre utsträckning parodontit än den generella befolkningen. Forskare har sett att risken för att utveckla parodontit är ungefär tre gånger så hög. Man har också sett att de med diabetes blir värre drabbade.

Precis som med reumatism tror man att det kan finnas en tvåvägskoppling där parodontit kan påverka diabetes och tvärtom. Till exempel visar en ny amerikansk studie att de som behövde opereras för parodontal sjukdom hade 19% högre risk att drabbas av diabetes inom två år än de som inte behövde opereras. Det behövs mer forskning för att kartlägga exakt hur sjukdomarna påverkar varandra.

Källa: https://solnadental.se/wp-content/uploads/2024/01/Salminen-et-al.pdf

Sjuka personer i högre grad drabbade av tandproblem

De som är kroniskt sjuka drabbas i högre grad av dålig tandhälsa än friska människor. Det kan bero på flera olika saker. Vissa mediciner kan exempelvis ge upphov till muntorrhet som i sin tur leder till karies. Psykisk ohälsa kan göra det svårt att sköta tänderna så som man bör. Man kan också ha problem med de fysiska rörelserna som krävs för att exempelvis borsta tänderna eller använda tandtråd. En slutsats som man kan dra av texten ovan är att det även kan vara en sjukdom i sig som påverkar ens tandhälsa och tvärtom.

Den nya forskningen rörande parodontal sjukdoms samspel med andra kroniska sjukdomar bör tas på allvar och motivera till god tandhygien i så hög utsträckning som möjligt.