11. januari, 2024

Energidrycker är skadliga för dina tänder

Populära energidrycker utgör en fara för tandhälsan

Energidrycker har det senaste decenniet blivit allt populärare, och för framför allt tonåringar har bruket av energidryck kommit att bli en vana som det känns svårt att klara sig utan. I många fall kan det faktiskt karaktäriseras som ett beroende, om inte annat så på det sociala planet. Att dricka energidryck är ett sätt att umgås, något att göra tillsammans och att samtala kring. Det kan helt klart jämföras med vuxenvärldens vurm för kaffe, som ju både är en sorts, verkligt eller inbillat, fysiskt beroende och samtidigt ett socialt kitt.

”När du dricker något med lågt pH-värde, som en energidryck, inleds en syraattack på tänderna som fräter på emaljen. Den som dricker mycket energidryck riskerar i längden att få frätskador på tänderna”

Alla vet att läsk innehåller socker, och att socker är dåligt för tänderna och leder till hål. Betydligt färre, och det gäller både ungdomar och vuxna, känner till riskerna med att inta drycker med lågt pH-värde, som juicer och energidrycker. När du dricker något med lågt pH-värde, som en energidryck, inleds en syraattack på tänderna som fräter på emaljen. Om du dricker mycket energidryck riskerar i längden att få frätskador på tänderna, med resultatet att tänderna blir gula, sköra och ändrar form. Du kan också drabbas av svårigheter med att tugga.

Varför är energidryck så populärt?

För många unga är det den goda smaken som är den stora lockelsen med energidryck, även om vissa förklarar sitt stora intag med att de behöver det för att inte somna. Att energidryck ska behöva intas för att man inte plötsligt ska somna när man sitter på tunnelbanan kan tyckas märkligt, men för en del ungdomar är det alltså så det känns. Att vuxenvärlden ställer sig så oförstående till att ungdomar dricker energidryck är säkert också en stor del av lockelsen.

Okunskap om riskerna

När man frågar unga människor som dricker mycket energidryck om de känner till några risker med dryckerna, får man ofta svaret att de känner till att det kan vara dåligt f