Utslagen tand | Vad gör man om den inte går att sätta tillbaka?

När du slagit ut tanden

Slår du ut en tand kan det vara bra att veta att den i många fall kan fås att växa fast igen. Detta förutsätter dock att tanden inte är skadad och att du snabbt uppsöker en tandläkare som kan fixera tanden. Den kommer dessutom med största sannolikhet att behöva rotfyllas. Om du slår ut en del av en tand är det också relativt okomplicerat att limma fast den eller, om det inte går, att bygga upp tanden igen på konstgjord väg. Men ibland går det inte att få en utslagen tand att växa fast igen, och då finns det några alternativ att fundera över.

”Om du kommer till tandläkarmottagningen inom en timme från det att du slagit ut tanden har du vanligtvis goda möjligheter att kunna behålla tanden”

Om du slår ut en tand ska du så snabbt som möjligt bege dig till en akuttandläkarmottagning. Försök också att själv sätta tillbaka tanden i hålet. Går inte det bör du i alla fall förvara tanden i munnen på vägen till tandläkaren. Det är viktigt att tanden inte blir torr. När du kommer till tandläkarmottagningen kan vi där göra en bedömning av möjligheterna att få tanden att växa fast igen. Om du kommer till tandläkarmottagningen inom en timme från det att du slagit ut tanden har du vanligtvis goda möjligheter att få behålla tanden. Tandläkaren sätter tillbaka tanden i hålet och fixerar den med hjälp av fixationstråd som fästs i de omgivande tänderna.

Om tanden inte kan fås att växa fast igen

Om tanden är skadad eller om det av andra anledningar bedöms orealistiskt att kunna få tanden att växa fast igen, har du ett antal valmöjligheter att fundera över. Det kan vara bra att veta att det vanligtvis inte är någon brådska att ta ett beslut.

Du har gott om tid att fundera över vad som passar dig bäst. Det är en fråga om ekonomi, funktion och bekvämlighet. Vad du bestämmer är upp till dig men som professionella tandläkare ger vi dig naturligtvis råd och rekommendationer utifrån din speciella situation.

Att inte göra någonting

Om gluggen sitter långt bak kanske du vill överväga att inte ersätta tanden alls. Detta är beroende av hur det känns när du tuggar och talar. Om du inte känner något behov av att ersätta tanden kan du kanske låta gluggen vara. Dock är det viktigt att vi försäkrar oss om att det inte innebär att övriga tänder i käken börjar flytta på sig och skapar oreda i tandraden. Vi brukar vanligtvis rekommendera att man ersätter en förlorad tand med en protes eller ett implantat (https://solnadental.se/behandlingar/tandimplantat/).

Tandproteser

Tandproteser finns för både enstaka tänder och hela tandrader. De är löstagbara vilket gör att de är lätta att hålla rent. En helprotes sitter fast med hjälp av muskulaturen i munnen, den sugs fast mot slemhinnan och sitter relativt säkert. Om bara någon enstaka tand ska ersättas kan protesen istället fästas i de omgivande tänderna.

En tandprotes måste rengöras noggrant. Som tur är är de lätta att rengöra när de tagits ur på kvällen. Tandproteser provas ut individuellt för att passa din mun, men kan ändå kännas obekväm till en början, men man vänjer sig snart. Att ha en löstagbar protes kan dock innebära oro vid måltidssituationer då man blir rädd att tappa protesen.

Tandimplantat

Et implantat fästs i käkbenet och växer fast. På implantatet fästs sedan en konstgjord tand som ser ut och känns som en riktig tand. Ett implantat är en permanent ersättning för en förlorad tand och om du sköter hygienen kring implantatet har du stor chans att det sitter där så länge du lever.

Implantat kan göras för en enskild tand eller för en brygga, som då fästs på två eller fler implantat. Att ersätta tänder med implantat är en bra och permanent lösning, men den är dyrare än alternativen, särskilt om du ska ersätta flera tänder.

Kontakta oss

På våra två mottagningar i Solna jobbar specialister på tandproteser och implantat som kan hjälpa dig om du slagit ut en tand och behöver få den ersatt. Vi är alltid måna om att hitta den bästa lösningen för just dig utifrån din situation. Välkommen att kontakta oss (https://solnadental.se/kontakt/) om du har frågor om alternativen när du förlorat en tand!