Utslagen tand | Vad gör man om den inte går att sätta tillbaka?

När du slagit ut tanden

Slår du ut en tand kan det vara bra att veta att den i många fall kan fås att växa fast igen. Detta förutsätter dock att tanden inte är skadad och att du snabbt uppsöker en tandläkare som kan fixera tanden. Den kommer dessutom med största sannolikhet att behöva rotfyllas. Om du slår ut en del av en tand är det också relativt okomplicerat att limma fast den eller, om det inte går, att bygga upp tanden igen på konstgjord väg. Men ibland går det inte att få en utslagen tand att växa fast igen, och då finns det några alternativ att fundera över.

”Om du kommer till tandläkarmottagningen inom en timme från det att du slagit ut tanden har du vanligtvis goda möjligheter att kunna behålla tanden”

Om du slår ut en tand ska du så snabbt som möjligt bege dig till en akuttandläkarmottagning. Försök också att själv sätta tillbaka tanden i hålet. Går inte det bör du i alla fall förvara tanden i munnen på vägen till tandläkaren. Det är viktigt att tanden inte blir torr. När du kommer till tandläkarmottagningen kan vi där göra en bedömning av möjligheterna att få tanden att växa fast igen. Om du kommer till tandläkarmottagningen inom en timme från det att du slagit ut tanden har du vanligtvis goda möjligheter att få behålla tanden. Tandläkaren sätter tillbaka tanden i hålet och fixerar den med hjälp av fixationstråd som fästs i de omgivande tänderna.

Om tanden inte kan fås att växa fast igen

Om tanden är skadad eller om det av andra anledningar bedöms orealistiskt att kunna få tanden att växa fast igen, har du ett antal valmöjligheter att fundera över. Det kan vara bra att veta att det vanligtvis inte är någon brådska att ta ett beslut.

Du har gott om tid att fundera över vad som passar dig bäst. Det är