Sömnapné: En sömnstörning som kan lösas hos din tandläkare

Att få en god nattsömn är avgörande för vår hälsa och välbefinnande. Tyvärr lider många människor av sömnproblem, och en av de vanligaste orsakerna till störningar i sömnen är sömnapné. Hos oss på Solna Dental, din tandläkare i hjärtat av Solna centrum, förstår vi vikten av att hantera sömnapné för att förbättra både sömnkvaliteten och den övergripande hälsan hos våra patienter.

Vad är sömnapné?

Sömnapné är en allvarlig sömnstörning som kännetecknas av upprepade pauser i andningen under sömnen. Dessa pauser, som kan variera i längd och frekvens, inträffar när luftvägarna blockeras eller delvis blockeras under sömnen. Detta leder till minskad syretillförsel till kroppen och kan orsaka olika hälsoproblem.

Typer av sömnapné

1. Obstruktiv sömnapné

Den vanligaste fo