30 april, 2018

Nya krav på en mer jämlik tandvård

I Sverige kostar det mycket att gå till tandläkaren. Även om tandvårdsstödet fördubblades den 15 april i år kostar det fortfarande mycket för patienten om något problem med tänderna skulle upptäckas vid ett rutinbesök. Många människor, framför allt äldre och lågutbildade, uppger att de drar sig för att gå till tandläkaren eftersom de inte anser sig ha råd.

”Vi – och de flesta tandläkare med oss – anser att tandvård är lika viktig som annan sjukvård och vill att tandvården ska vara lika subventionerad”

Som tandläkare ser vi förstås allvarligt på detta. Vi vet hur viktigt det är att regelbundet gå och få sina tänder undersökta och hur just noggranna rutiner kombinerat med information och råd kring tandhälsa gör att allt fler människor i Sverige faktiskt får behålla sina tänder när de blir äldre. Men problemet med dåliga tänder håller tyvärr på att bli en klassfråga. Vi – och de flesta tandläkare med oss – anser att jämlik tandvård är lika viktig som annan sjukvård och vill att tandvården ska vara lika subventionerad. Men ibland känns det som att vårt budskap inte når ut.

Ny utredning på gång för mer jämlik tandvård

Därför känns det glädjande att regeringen nu tillsatt en utredning för att se vad man kan göra för att få tandvården i Sverige mer jämlik. Utredningen kommer att pågå i två år och har namnet ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”. Där kommer man bland annat att titta på vad det är som gör att människor drar sig för att gå till tandläkaren och vilka reformer man kan göra att för att få en mer jämlik tandvård i Sverige.

Så här ser det ut idag

I Sverige har vi idag dels det allmänna tandvårdsstödet, och dels ett högkostnadsskydd för tandvård. Det finns även ett särskilt tandvårdsstöd för den som på grund av sjukdom eller funktionshinder behöver mer tandvård än andra. Men för de flesta svenskar är det de två första alternativen som finns. För barn är tandvård gratis. Idag är gränsen 22 år, men höjs nästa år till 23 år, där den kommer att stanna. Unga mellan 24 och 29 år har sedan en årlig tandvårdspeng (https://solnadental.se/2018/04/26/tandvardsbidraget-hojs/) på 600 kronor per år. De pengarna räcker långt vid en undersökning, men inte hela vägen. Tandvårdspengen räcker i två år och man kan kombinera två års stöd, vilket ger en check på 1200 kronor vartannat år. Detta är tillräckligt för en undersökning och kanske viss förebyggande tandvård som borttagning av plack. Men för många räcker det inte med att besöka tandläkaren vartannat år, utan de behöver hjälp oftare.

Bättre att gå än att låta bli

För personer som fyllt trettio ser det värre ut. Mellan 30 och 64 är det allmänna tandvårdsstödet på 300 kronor per år, vilket gör ett tandläkarbesök till en avsevärd utgift. Men det är ändå bättre att gå regelbundet än att låta bli. Får man problem med tänderna blir kostnaderna betydligt högre än så.

Från och med det år man fyller 65 har man sedan återigen 600 kronor per år i tandvårdsstöd. För gamla människor som har mycket problem med tänderna räcker det dock inte långt. Högkostnadsskyddet börjar gälla först vid 3000 kronor och är då bara på 50% av kostnaderna upp till 15 000 kronor, då staten ersätter 80%. Det är naturligtvis för lite.

Stannar hemma av ekonomiska skäl

I stället för att gå till tandläkaren väljer pensionärer med låg pension idag att stanna hemma och låta tänderna förfalla. Detsamma gäller tyvärr också många lågavlönade och ungdomar med studielån. Hur många? I vissa områden så många som 50%. Skillnaderna mellan olika grupper av befolkningen är tydliga. Att människor i Sverige idag inte anser sig ha råd att gå till tandläkaren är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Munhälsan är viktig för hela kroppens balans och den som har dålig tandhälsa riskerar inte bara att bli tandlös i förtid. Utan även att drabbas av en rad andra sjukdomar. Vi välkomnar regeringens utredning och hoppas att den verkligen bidrar till att få igenom en förändring som ger en utökad och mer jämlik tandvård i Sverige.