30 april, 2018

Nya krav på en mer jämlik tandvård

I Sverige kostar det mycket att gå till tandläkaren. Även om tandvårdsstödet fördubblades den 15 april i år kostar det fortfarande mycket för patienten om något problem med tänderna skulle upptäckas vid ett rutinbesök. Många människor, framför allt äldre och lågutbildade, uppger att de drar sig för att gå till tandläkaren eftersom de inte anser sig ha råd.

”Vi – och de flesta tandläkare med oss – anser att tandvård är lika viktig som annan sjukvård och vill att tandvården ska vara lika subventionerad”

Som tandläkare ser vi förstås allvarligt på detta. Vi vet hur viktigt det är att regelbundet gå och få sina tänder undersökta och hur just noggranna rutiner kombinerat med information och råd kring tandhälsa gör att allt fler människor i Sverige faktiskt får behålla sina tänder när de blir äldre. Men problemet med dåliga tänder håller tyvärr på att bli en klassfråga. Vi – och de flesta tandläkare med oss – anser att jämlik tandvård är lika viktig som annan sjukvård och vill att tandvården ska vara lika subventionerad. Men ibland känns det som att vårt budskap inte når ut.

Ny utredning på gång för mer jämlik tandvård

Därför känns det glädjande att regeringen nu tillsatt en utredning för att se vad man kan göra för att få tandvården i Sverige mer jämlik. Utredningen kommer att pågå i två år och har namnet ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”. Där kommer man bland annat att titta på vad det är som gör att människor drar sig för att gå till tandläkaren och vilka reformer man kan göra att för att få en mer jämlik tandvård i Sverige.

Så här ser det ut idag

I Sverige har vi idag dels det allmänna tandvårdsstödet, och dels ett högkostnadsskydd för tandvård. Det finns även ett särskilt tandvårdsstöd för den som på grund av sjukdom eller funktionshinder behöver mer tandvård än andra. Men för de flesta svenskar är det de två första alternativen som finns. För barn är tandvård gratis. Idag är gränsen 22 år, men höjs nästa år till 23 år, där den kommer att stanna. Unga mellan 24 och 29 år har sedan en årlig tandvårdspeng (https://solnadental.se/2018/04/26/tandvardsbidraget-hojs/) på 600 kronor per år. De pengarna räcker långt vid en undersökning, men inte hela vägen. Tandvårdspengen räcker i två år och man kan kombinera två års stöd, vilket ger en check på 1200 kronor vartannat